Julkaisut

Armi Mustosmäki: Pohjoismainen työmarkkinamalli digipaniikin aikakaudella


Kalevi Sorsa -säätiö | 26.06.2017

Teknologian vaikutus suodattuu muuhun yhteiskuntaan erilaisten työmarkkinoita säätelevien instituutioiden kautta eivätkä uusi teknologia ja digitalisaatio tee tästä poikkeusta. Pohjoismainen työmarkkinamalli toimii puskurina teknologialähtöisiä taloudellisia shokkeja sekä teknologista eriarvoistumista vastaan. Keskustelua teknologian vaikutuksesta työhön ja työllisyyteen käydään usein vääjäämättömyyden retoriikan termein ja huomioimatta yhteiskunnallisten instituutioiden vaikutus. Teknologia vaikuttaa työhön ja työelämään, mutta liian suoraviivaisten ja determinististen…

LUE LISÄÄ

Heikki Hiilamo: 15 reseptiä tuloerojen kaventamiseksi


Kalevi Sorsa -säätiö | 5.06.2017

Taloustieteellisen tuloerotutkimuksen uranuurtaja Anthony B. Atkinson (1941–2017) esitti kirjassaan Inequality. What can be done? (2015) kattavan keinovalikoiman, jolla voitaisiin pureutua yhteen aikamme keskeisistä ongelmista, eriarvoistumiseen. Ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiölle kirjoittamassaan raportissa 15 reseptiä tuloerojen kaventamiseksi sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo käy läpi Atkinsonin suositukset ja arvioi, että ne tarjoavat käyttökelpoisia virikkeitä myös suomalaiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Juha Sipilän…

LUE LISÄÄ

Heikki Hiilamon raportin julkistamistilaisuus 6.6


Kalevi Sorsa -säätiö | 29.05.2017

Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama totesi vuonna 2013, että eriarvoisuuden vähentäminen on aikaamme määrittävä haaste. Tämän jälkeen asiaan ovat kiinnittäneet huomiota myös lukuisat sellaiset tahot, jotka perinteisesti ovat pitäneet tuloerojen kasvamista sekä välttämättömänä että väistämättömänä. Suomessa Sipilän hallitus nimitti erillisen työryhmän pohtimaan eriarvoisuuden vähentämistä. Ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiö juhlistaa kesän alkua ja tarttuu aikaamme määrittävään eriarvoisuushaasteeseen…

LUE LISÄÄ

Mats Wingborg: Ruotsin terveydenhuoltouudistukset ja niiden vaikutukset


Kalevi Sorsa -säätiö | 27.03.2017

Ruotsissa vuonna 2010 voimaan tullut valinnanvapauslaki on lisännyt terveydenhuollon palvelutarjontaa ennen muuta tiheään asutuilla ja vaurailla kaupunkialueilla, joissa palvelutarjonta on jo valmiiksi laajaa. Kilpailu on myös kannustanut  yksityisiä toimijoita houkuttelemaan asiakkaiksi helppohoitoisia potilaita. Näin arvioi ruotsalainen toimittaja ja tietokirjailija Mats Wingborg, joka on kirjoittanut ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiölle yhteenvedon Ruotsin terveydenhuollon uudistuksista viimeisen parinkymmenen vuoden…

LUE LISÄÄ

Ville Blåfield: Uusi työ, uudet duunarit


Kalevi Sorsa -säätiö | 3.02.2017

Työelämä yksilöllistyy. Työurista, osaamisesta ja toimeentulon paleteista tulee uniikkeja tavalla, joka haastaa vanhan maailman kollektiiviset tukirakenteet. Kuinka tässä kyydissä käy työmarkkinajärjestöjen, ammatti-identiteettien, työyhteisöjen? Toimittaja Ville Blåfield pohtii työelämän tulevaisuuden trendejä ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiölle kirjoittamassaan raportissa ”Uusi työ – uudet duunarit. Keskusteluja työn muutoksesta”. Raportti pureutuu murroksen ristiriitaisuuksiin ja paradokseihin. Tilastojen mukaan palkkatyö on yhtä…

LUE LISÄÄ

Antti Alaja: Yrittäjähenkinen valtio


Kalevi Sorsa -säätiö | 14.12.2016

Talouspolitiikassa olisi korkea aika lopettaa yksityisen ja julkisen sektorin vastakkainasettelu, jota populistiset puheet ”Sääntö-Suomesta” ja ”byroslaviasta” kuvastavat. Näin vaatii ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiön tutkimuspäällikkö Antti Alaja raportissaan ”Yrittäjähenkinen valtio – Uusi avaus innovaatiopolitiikkaan”. Syyttelyn ja purkutalkoiden sijaan Suomessa tarvitaan strategista yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Alaja käsittelee innovaatiotaloustieteilijä Mariana Mazzucaton tutkimustyötä, joka nostaa valtion…

LUE LISÄÄ

Yrittäjähenkinen valtio -raportin julkistaminen 14.12.


Kalevi Sorsa -säätiö | 7.12.2016

KUTSU Ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiö julkaisee keskiviikkona 14.12 tutkimuspäällikkö Antti Alajan raportin ”Yrittäjähenkinen valtio. Uusi avaus innovaatiopolitiikkaan”. Raportti julkistetaan 14.12 klo 9.30-11.00 Kirjasto 10:ssä (Elielinaukio 2, 00100 Helsinki). Raportissa Alaja kysyy, mitä voimme oppia yrittäjähenkisen valtion keskustelusta, joka on nostanut valtion innovaatiomoottoriksi yksityisen sektorin rinnalle erityisesti Yhdysvalloissa. Suomen lähihistoriaa eivät ole nimittäin luonnehtineet suuret teknologiamissiot,…

LUE LISÄÄ

Merja Jutila Roon: Maahanmuuttajat äänestäjinä Suomen kuntavaaleissa


Kalevi Sorsa -säätiö | 30.11.2016

Suomessa asuu yhä enemmän ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia, joilla on myös äänioikeus Suomen kuntavaaleissa. Osallistuminen edellisiin vuoden 2012 kunnallisvaaleihin jäi ulkomaan kansalaisilta kuitenkin vaisuksi, sillä heistä vain 19,6 prosenttia käytti äänioikeuttaan. Suurin syy maahanmuuttajien äänestymättömyydelle on tietämättömyys äänioikeudesta. Näin arvioi Kalevi Sorsa -säätiön projektitutkija, valtiotieteen tohtori Merja Jutila Roon tutkimusartikkelissaan ”Maahanmuuttajat äänestäjinä Suomen kuntavaaleissa”, joka on…

LUE LISÄÄ

Merja Jutila Roon: Kenen demokratia?


Kalevi Sorsa -säätiö | 22.11.2016

Suomalaisen demokratian suurin ongelma on poliittisen osallistumisen epätasainen jakautuminen eri ryhmien välillä. Näin arvioi valtiotieteen tohtori Merja Jutila Roon raportissaan Kenen Demokratia? Miten edustuksellinen demokratia saadaan toimimaan nykyajassa, joka ilmestyy ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiön julkaisemana. Perinteisiä vaikutuskanavia hyödyntävät ahkerimmin politiikasta paljon tietävät, korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset. Nuoret, ammattikoulutetut, työttömät ja työväestö jättävät helposti osallistumatta. Vinoutuma…

LUE LISÄÄ

Matti Sihto: Aktiivisen työvoimapolitiikan paluu


Kalevi Sorsa -säätiö | 19.10.2016

Aktiivista työvoimapolitiikkaa ei ole syytä kritisoida ”tempputyöllistämiseksi”, niin kuin Suomessa on ollut tapana. Taloustieteellisessä keskustelussa ja esimerkiksi OECD:ssä ja työn taloustieteessä on alettu jälleen korostaa, että työvoimapolitiikkaan panostaminen edistää talouskasvua ja ehkäisee syrjäytymistä. Näin arvioi työpolitiikan dosentti Matti Sihto, joka on kirjoittanut ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiön Impulsseja-sarjaan artikkelin ”Aktiivisen työvoimapolitiikan paluu – Suomi nostettava pohjoismaiselle…

LUE LISÄÄ