27.11.2014 Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä

Demokratian tukeminen on noussut monella tapaa ajankohtaiseksi ja näkyväksi viime vuosina muuan muassa arabikevään myötä. Mitä demokratiatuki on? Millaisia lähestymistapoja eri toimijoilla on? Millaisia kokemuksia suomalaisilla toimijoilla on demokratiatuesta?

Kirjoittaja Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö

Aika: Torstai 27.11.2014 klo 8.30 ̶ 12.00
Paikka: Kansalaisinfo, Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, Helsinki

Demokratian tukeminen on noussut monella tapaa ajankohtaiseksi ja näkyväksi viime vuosina muuan muassa arabikevään myötä. Demokratian tukeminen on vahvasti eurooppalaisella agendalla, ja myös Suomessa sen painoarvo on noussut.

Vuonna 2014 ulkoministeriö on laatinut demokratiatukilinjauksen, ja kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden hakukierroksella on demokratiapainotus. Demokratian tukeminen on kuitenkin suomalaisessa keskustelussa jäänyt vielä määritelmällisesti epämääräiseksi ja suurelle yleisölle vieraaksi.

Seminaarissa tarkastellaan demokratian tukemista kehitysyhteistyössä sekä Suomessa että Euroopan tasolla. Keskeiset kysymykset demokratiatuessa liittyvät siihen mitä ja miten demokratiaa tuetaan. Mitä demokratiatuki on? Millaisia lähestymistapoja eri toimijoilla on? Millaisia kokemuksia suomalaisilla toimijoilla on demokratiatuesta?

 

OHJELMA

08.30 Kahvi
09.00 Seminaarin avaus: Johannes Koskinen, kansanedustaja

09.15 MITÄ DEMOKRATIATUKI ON?


Demokratiatuki Suomen kehitysyhteistyössä (pdf)
Jaakko Jakkila, neuvonantaja (demokratia ja hyvä hallinto), ulkoministeriö


Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos (pdf)
Heikki Patomäki, maailmanpolitiikan professori, Helsingin yliopisto

10.00 SUOMALAISTEN TOIMIJOIDEN KOKEMUKSET DEMOKRATIATUESTA


Demokratian tukeminen monietnisessä Makedoniassa (pdf)
Kaija Korhonen, Kalevi Sorsa -säätiö


Monipuoluedemokratian tukeminen
Tiina Kukkamaa-Bah, Demo


Demokratian edistämisen haasteista yksipuoluejärjestelmän kontekstissa (pdf)
Minna Hakkarainen, Vietnam-seura


Citizen Voice and Action – World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa (pdf)
Katri Koivula, World Vision

KESKUSTELUA

11.50 Päätössanat