Hållbar tillväxt

· Hildur Boldt

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Projektets syfte är att granska förutsättningarna för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt.

Under året 2011 kartlades och utvärderades den ekologiska makroekonomins och nedväxtrörelsens kritik av ekonomisk tillväxt i en värld med begränsade tillgångar. Resultatet är projektkoordinator Antti Alajas rapport ”Mikä ihmeen Degrowths? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon” (ungef.Vaddå Degrowth? Inledning till nerväxtens nya våg).

Under hösten 2012 utkommer en antologi om den ekonomiskt, socialt och ekologiskt goda cirkeln. Syftet är att tillämpa den svenska nationalekonomen Gunnar Myrdals tanke om den goda cirkeln i dagens globala verklighet. Centrala frågeställningar är: Vilken är socialpolitikens och den ekonomiska politikens relation i globaliseringens tidevarv och i en kunskapsekonomi? Skapar socialpolitiska insatser en god cirkel, och hur kunde välfärdsstatens strukturer förnyas för att tjäna en hållbar utveckling?

Utöver detta utarbetar Antti Alaja och Esa Suominen en bok on marknadsliberalismens brister i att lösa ekonomiska problem. De belyser post-keynesiansk teori och dess kritik av bland annat den ekonomiska utvecklingens stabilitet, de ökade inkomst- och förmögenhetsklyftorna i välbärgade länder samt begränsningarna i den utbudsekonomiska sysselsättningspolitiken.

Ytterligare information:
Projektkoordinator Antti Alaja
Tel. +358 (0)40 1952 041

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter