När Kina vaknar…

När Kina vaknar…, är inte längre ett framtidsscenario. Utvecklingen i Kina påverkar alla nordiska länder. Vilka är utvecklingstrenderna i Kina gällande internationell politik, mänskliga rättigheter, miljöpolitiken? Och framförallt, hur bör de nordiska länderna förhålla sig till utvecklingen?

Danmarks socialdemokraters f.d. ordförande, stortingsledamot och utrikespolitiska talesman Mogens Lykketoft , FFC:s chef för internationella ärenden Marjaana Valkonen , docent Jussi Raumolin och Stockholms universitets professor i Kinas språk och kultur Torbjörn Lodén inleder diskussionen.

Mogens Lykketoft: Kiinan talouskasvu ja kansainvälinen politiikka

Marjaana Valkonen: Reilu työ Kiinassa? Ay-oikeudet ja työolot

Jussi Raumolin: Kiinan ympäristöongelmat ja -politiikka

Torbjörn Lodén: Bättre men inte bra. Utvecklingen i Kina och hur vi skall förhålla oss till den

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter