25.9.2009 Framtidens skattepolitik – en rättvis beskattning

Det påstås ofta i den offentliga debatten att möjligheterna att utöva nationell skattepolitik har försämrats i och med den ekonomiska globaliseringen och internationell skattekonkurrens. Vad säger ekonomisk forskning egentligen om skattesatsens och -grundens betydelse för ekonomisk tillväxt? Hur kan välfärdsstatens livsviktiga service och inkomstöverföringar finansieras utan överskuldsättning? Hur kan skatterna höjas på ett rättvist sätt? Hurdan är framtidens socialdemokratiska skattepolitik i Finland och Sverige?

Inbjudan

Programmet

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter