Sosiaalinen investointi – Käsite ja mahdollisuudet hyvinvointivaltion uudistamiselle

· Aatu Puhakka

Tutkimus: Sosiaalisia investointeja ei ole varaa jättää tekemättä

Julkisessa keskustelussa julkinen sektori ja hyvinvointivaltio nähdään usein kasvua hidastavana kivirekenä. Tämä suppea näkökanta ei kuitenkaan huomioi hyvinvointivaltion kykyä tulevaisuusorientoituneisiin sosiaalisiin investointeihin. Hyvinvointivaltio voi tukea kasvua ja hyvinvointia tekemällä sosiaalisia investointeja väestön osaamiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kautta. Näin arvioi Kalevi Sorsa -säätiön tutkija Aatu Puhakka tuoreessa tutkimuksessaan ”Sosiaalinen investointi – käsite ja mahdollisuudet hyvinvointivaltion uudistamiselle” (Kalevi Sorsa -säätiö 2019).

Tulevaisuuden vaikeisiin ja monimutkaisiin haasteisiin ei voida vastata ilman osaavaa väestöä. Sosiaaliset investoinnit vastaavat näihin haasteisiin kurjistavaa politiikkaa paremmin. Sosiaaliset investoinnit kuitenkin tarvitsevat ympärilleen suotuisaa talouspoliittista ympäristöä. Sosiaalisten investointien edistämistä vaikeuttaa lyhytjänteinen säästöpolitiikka, joka aliarvioi ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden roolin talouskasvun vauhdittajana.

”Suomalaisessa keskustelussa hyvinvointivaltio nähdään usein sosiaalivakuutuksena tai tulonjakoautomaattina. Sosiaalisen investoinnin käsite tuo tilaa ajattelulle, jossa hyvinvointivaltio on myös hyvinvoinnin lisäksi myös talouskasvun mahdollistaja.” Puhakka arvioi.

Tutkimuksessa Puhakka analysoi sosiaalisten investointien politiikkaa historiallisesta näkökulmasta. Hän näkee modernissa investointiajattelussa yhtäläisyyksiä hyvinvointivaltion synnyn ja kasvukauden yhteiskuntapolitiikan kanssa. Ajattelutapa kuitenkin joutui vastatuuleen uusliberalismin nousun myötä, mikä on heijastunut esimerkiksi euroalueen talouspolitiikkaan. Puhakan mukaan investointiajattelu tekee taas tuloaan länsimaiden politiikassa, sillä se pystyy tarjoamaan leikkauspolitiikkaa uskottavamman vaihtoehdon aikamme ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Puhakan viesti Suomen poliitikoille on selkeä:

”Sosiaalisten investointien aloittamista ei tule pitkittää ja niiden talouspoliittiset esteet on purettava ennen kuin on liian myöhäistä. Tarvittaessa sosiaaliset investoinnit esimerkiksi koulutukseen, terveydenhuoltoon ja varhaiskasvatukseen ja on rahoitettava velkarahalla, sillä ne voivat myös maksaa itsensä takaisin pitkällä aikajänteellä. Nämä ovat investointeja, joita meillä ei ole varaa olla tekemättä.”

Lue raportti tästä

Painetun raportin voi tilata maksutta osoitteesta info(at)sorsafoundation.fi

Lisätietoja: Aatu Puhakka aatu.puhakka[a]sorsafoundation.fi

+358503005780

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter