Anna Elomäki: Feministisempää talouspolitiikkaa

Tutkijatohtori Anna Elomäki haastaa poliittiset päättäjät miettimään monipuolisia toimia tasa-arvon edistämiseksi seuraavalla hallituskaudella. Elomäki on kirjoittanut ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiölle tutkimusraportin  “Feministisempää talouspolitiikkaa. Seitsemän askelta kohti tasa-arvoa edistävää ja syrjimätöntä talouspolitiikkaa”.

Elomäki painottaa, että konkreettinen seuraavan hallituksen toteutettavissa oleva uudistus on sukupuolitietoinen budjetointi ja talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi. Sukupuolitietoinen budjetointi on tasa-arvon edistämisen strategia, jossa talousarviota ja muuta julkisen talouden hallintaa tarkastellaan sukupuolinäkökulmasta. Tavoitteena on muuttaa määrärahoja ja verotusta tasa-arvoa ja kaikkien hyvinvointia tukevaan suuntaan.

“Seuraava hallitus voisi Ruotsin feministisen hallituksen lailla sitoutua hallitusohjelmassa sukupuolitietoiseen budjetointiin. Talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin menetelmiä on Suomessa jo kehitetty, nyt tarvitaan poliittista tahtoa ja resursseja ottaa ne käyttöön.”, kirjoittaa johtava tasa-arvotutkija Elomäki.

Elomäen mukaan tasa-arvon edistäminen vaatii perhevapaauudistuksen kaltaisten yksittäisten uudistusten lisäksi laajemmin uudelleenajattelua sen suhteen, mikä lasketaan osaksi taloutta ja mikä on taloudellisesti arvokasta toimintaa. On keskeistä nähdä valtaosin naisten harteille lankeava palkaton työ ja hoiva osana talouden kokonaisuutta.

”Palkattoman työn arvo on tunnustettava ja se on huomioitava päätöksenteossa. Lisäksi on puututtava naisten työn juurtuneeseen aliarvostukseen. Lastentarhanopettajien pienet palkat ovat osa samaa naistapaisen työn aliarvostuksen jatkumoa kuin se, ettei palkatonta hoivaa nähdä taloudellisesti merkityksellisenä.”, näkee Elomäki.

Elomäen julkaisu on ensimmäinen suomenkielinen yleistajuinen katsaus feministiseen taloustieteelliseen tutkimukseen. Se sisältää seitsemän tutkimukseen perustuvaa ajatusta siitä, mitä feministisempi talouspolitiikka voisi suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa tarkoittaa.

Lue PDF
Lue Issuussa

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter