Arbetslivets förändringar

· Hildur Boldt

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Hösten 2010 inleddes ett projekt där utanförskap i arbetslivet och på arbetsmarknaden granskas från invandringens och den mentala hälsans perspektiv.

Arbetsrelaterad depression är en orsak till allt fler sjukskrivningar och sjukpensioner. Det i sig bidrar till oro över att arbetslivet blir sämre. Depression och andra problem med den mentala hälsan är tecken på ett mångfacetterat problem, som har direkta och indirekta följder för samhället. Under hösten 2012 utkommer en bok om hur rehabiliteringen och återgången till arbete kunde förbättras.

I delen som behandlar invandring, söker vi klarhet i den politiska, kulturella och ekonomiska diskussion som förts på sistone. Centrala frågeställningar handlar bland annat om att stärka invandrares ställning på arbetsmarknaden samt erkännandet av särskilda behov invandrare har på arbetsplatser och i rekryteringsprocesser.

I maj 2012 offentliggjordes en bok om invandring i den gråa ekonomin. Idag diskuteras invandring och den gråa ekonomin ofta i samma debatt. Boken lyfter fram fenomen som inte fått utrymme i den offentliga debatten i Finland än: papperslösheten som försätter invandrare i en prekär situation, arbetsrelaterad mänskohandel samt fackets roll och kunskap i att främja invandrares ställning.

De insikter och rekommendationer som framkommit under projektets gång samlas i en rapport om utslagning på arbetsmarknaden som offentliggörs i januari 2013.
Ytterligare information av
projektkoordinator Ilkka Vuorikuru
Tel. +358 (0)40 129 1173

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter