Armi Mustosmäki: Pohjoismainen työmarkkinamalli digipaniikin aikakaudella

Teknologian vaikutus suodattuu muuhun yhteiskuntaan erilaisten työmarkkinoita säätelevien instituutioiden kautta eivätkä uusi teknologia ja digitalisaatio tee tästä poikkeusta. Pohjoismainen työmarkkinamalli toimii puskurina teknologialähtöisiä taloudellisia shokkeja sekä teknologista eriarvoistumista vastaan.

Keskustelua teknologian vaikutuksesta työhön ja työllisyyteen käydään usein vääjäämättömyyden retoriikan termein ja huomioimatta yhteiskunnallisten instituutioiden vaikutus. Teknologia vaikuttaa työhön ja työelämään, mutta liian suoraviivaisten ja determinististen vaikutusyhteyksien olettaminen vääristää näkemyksiämme ja epäpolitisoi muutoksesta käytävän keskustelun.

Pohjoismaisen työelämän laadun aihepiiristä väitelleen yhteiskuntatieteilijä Armi Mustosmäen esseen tavoitteena on herättää keskustelua teknologisesta eriarvoistumisesta sekä tarjota periaatteellisia lähtökohtia tulevaisuuden pohjoismaisen työmarkkinamallin muotoilulle.

Lue PDF

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter