Building Bridges between Civil Society and Party Political Actors in the Western Balkans – The perspective of Political Foundations

Työpaperi poliittisten säätiöiden työstä siltojen rakentamiseksi poliittisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan välille Länsi-Balkanilla.

· Kaija Korhonen

European Network of Political Foundations (ENoP) on julkaissut työpaperin Building Bridges between Civil Society and Party Political Actors in the Western Balkans – The perspective of Political Foundations. Työpaperissa nostetaan esiin yksi keskeinen haaste demokratian vakiinnuttamiseksi Länsi-Balkanilla: Kuinka rakentaa siltoja kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten toimijoiden välille.

Poliittisten toimenpiteiden ja konkreettisten aloitteiden tekeminen edellyttää keskinäistä luottamusta ja yhteistyön kulttuuria. Paperin tarkoituksena on luoda pohjaa keskustelulle siitä, miten edistää poliittista dialogia kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten toimijoiden välillä. Länsi-Balkanille on edelleen valtava tarve molempien osapuolten kapasiteetin vahvistamiselle ja asennemuutokselle, jotta luottamuksen rakentaminen ja dialogin aikaansaaminen olisi mahdollista.

Euroopan unioni on yksi tärkeimmistä toimijoista demokratian tukemisessa, ja sillä on merkittävästi vaikutusvaltaa Länsi-Balkanin alueella. Paperissa todetaan, että siltojen rakentamiseksi kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten toimijoiden välillä, EU on hyödyntänyt kuitenkin vain osaa sen käytössä olevista instrumenteista ja ohjelmista.

Ainutlaatuisten työmenetelmiensä ansiosta poliittiset säätiöt kykenevät rohkaisemaan lähentymistä ja vastavuoroista tunnustamista kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten toimijoiden välillä. Paperissa esitellään esimerkkejä poliittisten säätiöiden työstä Länsi-Balkanilla, ja tuodaan esiin kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten toimijoiden dialogin vahvistamisen hyötyjä. Tältä pohjalta siinä myös esitetään suosituksia EU:n päätöksentekijöille, puoluepoliittisille toimijoille sekä kansalaisyhteiskunnalle Länsi-Balkanin alueella.

Lisätietoja: Hankevastaava Kaija Korhonen, 040 3522 484

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter