Kalevi Sorsa -säätiön demokratiatyö keskittyy Länsi-Balkanin demokratian tukemiseen. Tavoitteena on tukea Pohjois-Makedonian, Albanian ja Bosnia-Hertsegovinan demokraattista kulttuuria kouluttamalla maiden nuoria ja vahvistamalla ajatuspajojen toimintaa. Vuonna 2021 hanke arvioi saavutuksiaan ja suunnittelee tulevaa.

Hanke keskittyy monikulttuurisen ja toimivan demokratian tukemiseen. Hankkeella vahvistetaan nuorten ääntä kouluttamalla yhteiskunnallisesti aktiivisia nuoria Pohjois-Makedoniassa, Albaniassa ja Bosnia-Hertsegovinassa. Lisäksi fasilitoimme Länsi-Balkanin poliittisten ajatuspajojen yhteistyötä yli kansallisten ja etnisten rajojen. Kalevi Sorsa -säätiö on tukenut demokratiaa Länsi-Balkanilla vuodesta 2008. Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön hanketuen avustuksella.

Ajankohtaista hankkeessa

KEVÄT 2021 Hanketoiminnot jatkuvat koronasta huolimatta. Bosnia-Hertsegovinassa järjestettiin Policy development -koulutusviikonloppu, jossa nuoret aktiivit pääsivät laajentamaan tietämystään yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon prosesseista ja harjoittelemaan poliittisten asiakirjojen luomista. Pohjois-Makedoniassa järjestettiin keskustelutilaisuus maan koulutusjärjestelmän uudistamisesta, joka on parhaillaan vireillä. PAM:in koulutuspolitiikan asiantuntija Mikko Laakkonen puhui tilaisuudessa digitalisaatiosta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Albaniassa puolestaan jatkettiin Training of Trainers kouluttajakoulutusten sarjaa.

VUOSI 2020 Vaikka korona iski Balkanille rajusti, kumppanijärjestömme onnistuivat järjestämään suurimman osan hanketoiminnoista etäyhteyksien turvin, turvavälit ja kokoontumisrajoitukset huomioiden. Poliittisesti ja yhteiskunnallisesti aktiivisille nuorille järjestettiin Pohjois-Makedoniassa politiikkakouluja, Albaniassa Training of Trainers -kouluttajakoulutuksia ja Bosnia-Hertsegovinassa Gender Academy -koulutuksia. TSL:n projektipäällikkö ja väitöskirjatutkija Maria Mäkynen toimi yhden Gender Academy -koulutusviikonlopun kouluttajana. Hän luennoi naisten roolista poliittisessa dialogissa Suomessa ja EU:ssa.

Aktiviteetit jatkuvat kumppanimaissa normaalisti kesän mittaan.

Tausta

Balkanin alue on edelleen hyvin jännitteinen, eikä siirtymä keskusjohtoisista yksipuoluejärjestelmistä avoimiksi monipuoluedemokratioiksi ole ollut ongelmaton. Etniset ja poliittiset jakolinjat ovat syvät. Alueella on kaksi ristiriitaista tendenssiä: toive kehityksestä ja pääsystä EU:n jäseneksi ja käytännön taipumus vahvojen miesten johtamiin autoritäärisiin puolueisiin ja etnisesti jakautuneeseen politiikkaan.

Hanketoiminnot

Hankkeemme edistää demokratiaa ja yhteiskuntien vakautta Balkanilla vahvistamalla kansalaisyhteiskuntaa. Hankkeessa on kaksi elementtiä: tulevaisuuden vaikuttajille suunnatut politiikkakoulut Albaniassa, Bosnia-Hertsegovinassa ja Pohjois-Makedoniassa ja kohdemaiden poliittisille ajatuspajoille suunnattu seminaarisarja, joka vahvistaa ajatuspajojen kapasiteettia, lisää ajatuspajojen keskinäistä vuorovaikutusta ja parantaa yhteiskunnallista keskustelua kohdemaissa.

Politiikkakoulut ovat Olof Palme International Centerin ja Friedrich Ebert Stiftungin kanssa yhteistyössä järjestettyjä koulutusohjelmia, joissa paneudutaan kansalaisyhteiskunnan, erityisesti nuorten yhteiskunnallisesti aktiivisten toimijoiden kapasiteetin vahvistamiseen. Koulutuksissa käsitellään muun muassa monikulttuurisuutta ja -etnisyyttä, demokratiaa, sananvapautta sekä naisten ja vähemmistöjen tasa-arvoa. Koulutuksissa tuodaan esiin samalla myös suomalaisia hyviä käytäntöjä. Politiikkakoulujen käytännöntoteutuksesta vastaavat paikalliset ajatuspajakumppanit.

Tämän lisäksi Sorsa-säätiön hanke vahvistaa Länsi-Balkanin alueen yhteiskunnallisten ajatuspajojen keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Poliittiset ajatuspajat (itsenäiset ja puoluesidonnaiset) ovat demokratioissa tärkeitä sillanrakentajia poliittisen järjestelmän, kansalaisyhteiskunnan ja akateemisen maailman välillä. Ajatuspajojen keskinäistä vuorovaikutusta tukemalla voimme edistää parhaiden käytäntöjen kulkua maasta toiseen esim. korruption vastaisessa taistelussa, vähemmistöjen osallistamisessa ja EU-integraatiossa. Tämä osa-alue toteutetaan yhteistyössä makedonialaisen Progres Instituten kanssa.

Kumppanijärjestöt

Pohjois-Makedoniassa Progres Institute for Social Democracy on vuonna 2007 perustettu, sosialidemokraattisia arvoja edistävä makedonialainen ajatuspaja. Instituutti tarjoaa koulutusta, järjestää seminaareja ja konferensseja, tekee tutkimusta ja laatii toimenpidesuosituksia.

Bosnia-Hertsegovinassa Forum of Left Initiative on vuonna 2008 perustettu vasemmistolaisten aktivistien, kansalaisjärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeiden yhdistys, jonka tavoitteena on edistää demokraattisia arvoja ja periaatteita Bosnia-Herzegovinassa.

Albaniassa Qemal Stafa Foundation on vuonna 2007 perustettu Albanian sosialistipuolueen tutkimuskeskus, jota ohjaavat demokraattiset periaatteet.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Jelena Simic, jelena.simic[ät]sorsafoundation.fi / +358 50 552 9665