Kalevi Sorsa -säätiön demokratiatyö keskittyy Länsi-Balkanin demokratian tukemiseen. Tavoitteena on tukea Pohjois-Makedonian, Albanian ja Bosnia-Hertsegovinan demokraattista kulttuuria kouluttamalla maiden nuoria ja vahvistamalla ajatuspajojen toimintaa. Koronavuonna 2020 hanke uudistaa koulutuksia ja syventää ajatuspajatoimintaa.

Hanke keskittyy monikulttuurisen ja toimivan demokratian tukemiseen. Hankkeella vahvistetaan nuorten ääntä kouluttamalla yhteiskunnallisesti aktiivisia nuoria Pohjois-Makedoniassa, Albaniassa ja Bosnia-Hertsegovinassa. Lisäksi fasilitoimme Länsi-Balkanin poliittisten ajatuspajojen yhteistyötä yli kansallisten ja etnisten rajojen. Kalevi Sorsa -säätiö on tukenut demokratiaa Länsi-Balkanilla vuodesta 2008. Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön hanketuen avustuksella.

Ajankohtaista hankkeessa

SYYSKUU 2020 Länsi-Balkanin koronatilanne on huolestuttava ja kuolleisuusluvut maissa korkeat. Hanketoimintoja sopeutetaan vallitsevaan tilanteeseen. Loppuvuoden koulutuksia ja seminaareja suunnitellaan järjestettäväksi mahdollisuuksien mukaan kasvotusten turvavälein ja pienemmillä osallistujamäärillä.

ELOKUU 2020 Bosnia-Hertsegovinassa on järjestetty Gender Academy -koulutuksia kesän aikana. Elokuun koulutuksessa 7.-9.8. toimii yhtenä kouluttajana TSL:n projektipäällikkö ja väitöskirjatutkija Maria Mäkynen. Hän luennoi naisten roolista poliittisessa dialogissa Suomessa ja EU:ssa.

KESÄKUU 2020 Koronarajoituksien hetkellisesti lieventyessä Balkanilla kumppanimme ovat aloittaneet koulutusten järjestämisen. Pohjois-Makedoniassa järjestettiin 1.–4.6. vuoden 2020 politiikka-akatemian ensimmäinen moduuli etäyhteydellä. Osallistujia oli 25, ja kouluttajina toimivat  Albaniassa alkaa 6.–7.6. Training of Trainers -kouluttajakoulutusten sarja, joka kestää koko kesäkuun. Bosnia-Hertsegovinassa pidetään Gender Academy -koulutus kesällä, päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.

TOUKOKUU 2020 Koronapandemiasta johtuviin rajoituksiin on tullut pieniä höllennyksiä. Esimerkiksi vanhusten ja nuorten ulkoilun sallittua päivittäistä määrää on lisätty tunnilla. Bosnia-Hertsegovinassa hankekumppanimme FLI on toteuttanut osan aktiviteeteistaan etäyhteyksillä. Pohjois-Makedoniassa haku tämän vuoden poliittiseen akatemiaan on avattu ja hakemuksia on saapunut runsaasti. Albaniassa suunnitellaan keskittymistä kouluttajien kouluttamiseen myös tänä vuonna, jotta poliittiset akatemiat saavat korkealaatuisia kouluttajia tulevaisuudessa omasta takaa.

HUHTIKUU 2020 Koronapandemia kurittaa myös Länsi-Balkania, ja kumppanimaissa valtiolliset toimenpiteet ovat huomattavasti Suomea rajumpia huolimatta pienemmistä tartunta- ja kuolleisuusluvuista. Voimassa on ulkonaliikkumiskieltoja sakon uhalla. Hankkeen alkuvuodelle suunnitellut toiminnot, politiikkakoulut ja alueellinen ajatuspajaseminaari, on siirretty syksyyn epidemian laantumisen ja rajoitustoimenpiteiden jälkeiseen aikaan.

MAALISKUU 2020 EU-jäsenmaat hyväksyvät jäsenyysneuvotteluiden aloittamisen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Pohjois-Makedonia liittyi myös NATOn jäseneksi.

HELMIKUU 2020 Euroopan komissio suosittelee EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamista Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa

Tausta

Balkanin alue on edelleen hyvin jännitteinen, eikä siirtymä keskusjohtoisista yksipuoluejärjestelmistä avoimiksi monipuoluedemokratioiksi ole ollut ongelmaton. Etniset ja poliittiset jakolinjat ovat syvät. Alueella on kaksi ristiriitaista tendenssiä: toive kehityksestä ja pääsystä EU:n jäseneksi ja käytännön taipumus vahvojen miesten johtamiin autoritäärisiin puolueisiin ja etnisesti jakautuneeseen politiikkaan.

Hanketoiminnot

Hankkeemme edistää demokratiaa ja yhteiskuntien vakautta Balkanilla vahvistamalla kansalaisyhteiskuntaa. Hankkeessa on kaksi elementtiä: tulevaisuuden vaikuttajille suunnatut politiikkakoulut Albaniassa, Bosnia-Hertsegovinassa ja Pohjois-Makedoniassa ja kohdemaiden poliittisille ajatuspajoille suunnattu seminaarisarja, joka vahvistaa ajatuspajojen kapasiteettia, lisää ajatuspajojen keskinäistä vuorovaikutusta ja parantaa yhteiskunnallista keskustelua kohdemaissa.

Politiikkakoulut ovat Olof Palme International Centerin ja Friedrich Ebert Stiftungin kanssa yhteistyössä järjestettyjä koulutusohjelmia, joissa paneudutaan kansalaisyhteiskunnan, erityisesti nuorten yhteiskunnallisesti aktiivisten toimijoiden kapasiteetin vahvistamiseen. Koulutuksissa käsitellään muun muassa monikulttuurisuutta ja -etnisyyttä, demokratiaa, sananvapautta sekä naisten ja vähemmistöjen tasa-arvoa. Koulutuksissa tuodaan esiin samalla myös suomalaisia hyviä käytäntöjä. Politiikkakoulujen käytännöntoteutuksesta vastaavat paikalliset ajatuspajakumppanit.

Tämän lisäksi Sorsa-säätiön hanke vahvistaa Länsi-Balkanin alueen yhteiskunnallisten ajatuspajojen keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Poliittiset ajatuspajat (itsenäiset ja puoluesidonnaiset) ovat demokratioissa tärkeitä sillanrakentajia poliittisen järjestelmän, kansalaisyhteiskunnan ja akateemisen maailman välillä. Ajatuspajojen keskinäistä vuorovaikutusta tukemalla voimme edistää parhaiden käytäntöjen kulkua maasta toiseen esim. korruption vastaisessa taistelussa, vähemmistöjen osallistamisessa ja EU-integraatiossa. Tämä osa-alue toteutetaan yhteistyössä makedonialaisen Progres Instituten kanssa.

Kumppanijärjestöt

Pohjois-Makedoniassa Progres Institute for Social Democracy on vuonna 2007 perustettu, sosialidemokraattisia arvoja edistävä makedonialainen ajatuspaja. Instituutti tarjoaa koulutusta, järjestää seminaareja ja konferensseja, tekee tutkimusta ja laatii toimenpidesuosituksia.

Bosnia-Hertsegovinassa Forum of Left Initiative on vuonna 2008 perustettu vasemmistolaisten aktivistien, kansalaisjärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeiden yhdistys, jonka tavoitteena on edistää demokraattisia arvoja ja periaatteita Bosnia-Herzegovinassa.

Albaniassa Qemal Stafa Foundation on vuonna 2007 perustettu Albanian sosialistipuolueen tutkimuskeskus, jota ohjaavat demokraattiset periaatteet.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Camilla Lohenoja, camilla.lohenoja[ät]sorsafoundation.fi / +358 45 2066840