Kalevi Sorsa -säätiö jatkaa demokratiatyötään Länsi-Balkanilla. Pohjois-Makedonian lisäksi Sorsa-säätiön hanke on vuoden 2019 alusta laajentunut myös Albaniaan ja Bosnia-Herzegovinaan. Hanke keskittyy monikulttuurisen ja toimivan demokratian tukemiseen. Hankkeella vahvistetaan nuorten ääntä kouluttamalla yhteiskunnallisesti aktiivisia nuoria Pohjois-Makedoniassa, Albaniassa ja Bosnia-Herzegovinassa ja lisäksi fasilitoimme Länsi-Balkanin poliittisten ajatuspajojen yhteistyötä yli kansallisten ja etnisten rajojen. Kalevi Sorsa -säätiö on tukenut demokratiaa Makedoniassa vuodesta 2008 yhteistyössä paikallisen kumppanin Progres Institute for Social Democracyn kanssa. Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön hanketuen avustuksella.

Tausta

Balkanin alue on edelleen hyvin jännitteinen, eikä siirtymä keskusjohtoisista yksipuoluejärjestelmistä avoimiksi monipuoluedemokratioiksi ole ollut ongelmaton. Etniset ja poliittiset jakolinjat ovat syvät. Alueella on kaksi ristiriitaista tendenssiä: toive kehityksestä ja pääsystä EU:n jäseneksi ja käytännön taipumus vahvojen miesten johtamiin autoritäärisiin puolueisiin ja etnisesti jakautuneeseen politiikkaan.

Hanketoiminnot

Hankkeemme edistää demokratiaa ja yhteiskuntien vakautta Balkanilla vahvistamalla kansalaisyhteiskuntaa. Hankkeessa on kaksi elementtiä: tulevaisuuden vaikuttajille suunnatut politiikkakoulut Albaniassa, Bosnia-Herzegovinassa ja Makedoniassa ja kohdemaiden poliittisille ajatuspajoille suunnattu seminaarisarja, joka vahvistaa ajatuspajojen kapasiteettia, lisää ajatuspajojen keskinäistä vuorovaikutusta ja parantaa yhteiskunnallista keskustelua kohdemaissa.

Politiikkakoulut ovat Olof Palme International Centerin ja Friedrich Ebert Stiftungin kanssa yhteistyössä järjestettyjä koulutusohjelmia, joissa paneudutaan kansalaisyhteiskunnan, erityisesti nuorten yhteiskunnallisesti aktiivisten toimijoiden kapasiteetin vahvistamiseen. Koulutuksissa käsitellään muun muassa monikulttuurisuutta ja -etnisyyttä, demokratiaa, sananvapautta sekä naisten ja vähemmistöjen tasa-arvoa. Koulutuksissa tuodaan esiin samalla myös suomalaisia hyviä käytäntöjä. Politiikkakoulujen käytännöntoteutuksesta vastaavat paikalliset ajatuspajakumppanit.

Tämän lisäksi Sorsa-säätiön hanke vahvistaa Länsi-Balkanin alueen yhteiskunnallisten ajatuspajojen keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Poliittiset ajatuspajat (itsenäiset ja puoluesidonnaiset) ovat demokratioissa tärkeitä sillanrakentajia poliittisen järjestelmän, kansalaisyhteiskunnan ja akateemisen maailman välillä. Ajatuspajojen keskinäistä vuorovaikutusta tukemalla voimme edistää parhaiden käytäntöjen kulkua maasta toiseen esim. korruption vastaisessa taistelussa, vähemmistöjen osallistamisessa ja EU-integraatiossa. Tämä osa-alue toteutetaan yhteistyössä pohjois-makedonialaisen Progres Instituten kanssa.