Eriarvoisuuden vähentäminen on Kalevi Sorsa -säätiön toinen painopistealue vuosina 2019–2023. Eriarvoisuuden tarkastelussa korostamme ilmiön moninaisuutta: ei ole kyse pelkästään tulo- ja varallisuuseroista vaan myös esimerkiksi koulutuksesta, terveyseroista ja ihmisen ominaisuuksiin, kuten sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ihonväriin, liittyvästä eriarvoisuudesta. Olemme erityisen kiinnostuneita näiden eriarvoisuuksien ulottuvuuksien linkittymisestä toisiinsa.

 

Ilmastonmuutos luo eriarvoisuuden vähentämiselle suuren haasteen. Miten hillitä ilmastonmuutosta niin, että eriarvoisuus vähenee? Mitä ilmasto-oikeudenmukaisuus tarkoittaa, millaisia käytännön politiikkatoimia se edellyttää? Tarkastelemme näitä kysymyksiä niin Suomen kuin koko maailman mittakaavassa.

 

Eriarvoisuuden vähentämiseksi teemme yhteistyötä akateemisten tutkimushankkeiden ja kansainvälisten sisarjärjestöjemme (mm. FEPS, FES, SAMAK) kanssa. Julkaisemme raportteja ja podcasteja, järjestämme seminaareja sekä käymme eriarvoisuuden vähentämisestä ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta keskusteluja monilla foorumeilla.

 

Teema-alueen työstä vastaa Maija Mattila.