Monikulttuurinen vuoropuhelu – ristiriidoista yhteiseen näkemykseen 2010–2012

Hanke edisti monikulttuurista demokratiaa ja tuki etnisten ryhmien välistä vuoropuhelua Makedoniassa ja Kosovossa.

Hanke edisti monikulttuurista demokratiaa ja tuki etnisten ryhmien välistä vuoropuhelua Makedoniassa ja Kosovossa.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Progres Institute for Social Democracyn ja Friedrich Ebert -säätiön Skopjen toimiston kanssa Suomen ulkoministeriön hankerahoituksen avustuksella.

Tausta

Etnisyyteen ja nationalismiin liittyvät ratkaisemattomat kysymykset ovat haitanneet Balkanin alueen kehitystä 1990-luvun alusta lähtien. Yhteiskuntien etninen jakautuminen, vuorovaikutuksen puute ja heikko demokraattinen kulttuuri ovat merkittäviä haasteita demokratialle ja kehitykselle.

Makedoniassa vähemmistöoikeuksia on parannettu institutionaalisella tasolla Ohridin rauhansopimuksella, joka syntyi albaanien ja makedonien välisen konfliktin seurauksena vuonna 2001. Makedoniaa onkin pidetty onnistuneena monietnisenä mallina Länsi-Balkanin alueella, ja myös Kosovo on hyödyntänyt Ohridin sopimuksen tarjoamaa esimerkkiä maan etnisten ryhmien välisten suhteiden järjestämiseksi.

Huolimatta parannuksista vähemmistöjen asemassa, yhteiskunnalliset erot ja vuorovaikutuksen puute ovat säilyneet etnisten ryhmien välillä. Tämä näkyy Makedoniassa niin kuin myös muualla Länsi-Balkanilla etnisesti jakautuneina kansalaisjärjestöinä ja poliittisina puolueina. Länsi-Balkanin maiden tulisi myös löytää ratkaisuja keskinäisiin kiistoihin naapurimaidensa kanssa, ja kehittää alueellista yhteistyötä alueen vakauden ja kehityksen edistämiseksi.

Hanketoiminnot

Hankkeen tavoitteena on edistää monikulttuurista demokratiaa ja vakautta Makedoniassa ja Kosovossa tukemalla poliittista ja kulttuurien välistä dialogia etnisten ryhmien välillä. Hankkeen tarkoituksena on tuoda yhteen poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen toimijoita eri etnisistä ryhmistä keskustelemaan monikulttuuristen yhteiskuntien haasteista sekä Makedoniassa että Kosovossa. Tavoitteena on rakentaa luottamusta ja yhteisymmärrystä sekä vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kapasiteettia osallistua etnisten ryhmien väliseen dialogiin ja sitoutua rakentavaan yhteistyöhön sekä paikallisella että alueellisella tasolla.

Keväällä 2010 hankkeessa järjestettiin työryhmätapaamisten sarja ”Welfare through Public Services” Makedonian ja Kosovon poliittisille toimijoille. Työryhmätapaamisissa käsiteltiin hyvinvointipalveluiden tulevaisuutta tarkastelemalla konkreettisia ja ajankohtaisia tapauksia Makedoniassa ja Kosovossa. Tavoitteena oli jakaa kokemuksia maiden välillä, edistää poliittista dialogia ja yhteisymmärrystä yhteisistä asioista keskustelemalla hyvinvointipolitiikan periaatteista ja toimenpideratkaisuista terveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja koulutuksen parantamiseksi.

 Syksyllä 2010 käynnistettiin koulutukset monikulttuurisuuskouluttajille, joiden on tarkoitus välittää ja kehittää tieto-taitoa käsitellä kulttuurien välisiä kysymyksiä sekä tukea dialogia eri etnisten ryhmien välillä. Koulutukseen osallistui 15 kansalaisyhteiskunnan nuoria aktiiveja eri etnisistä ryhmistä. Vuonna 2011–2012 uudet kouluttajat ovat kouluttaneet nuoria omissa järjestöissään sekä 238 nuorta  hankkeen puitteissa järjestetyssä 14 koulutuksessa.

Syys- ja lokakuussa 2011 järjestettiin workshopsarja ”Influence and Responsibility – democracy and orgnaisations in the civil society sector”. Nuoret kansalaisjärjestöaktiivit Makedoniasta ja Kosovosta oppivat kansalaisjärjestöjen roolista demokratiassa, miettivät oman järjestönsä tavoitteita ja toimintamuotoja demokratianäkökulmasta sekä saivat käytännön harjoitusten ja yhteistyön kautta tietoa ja työkaluja niiden kehittämiseksi. Toinen workshopsarja järjestettiin syksyllä 2012. Tarkoitus on vahvistaa nuorten ruohonjuuritason kansalaisjärjestötoimijoiden kapasiteettiä  ja kannustaa heitä yhteistyöhön yli etnisten rajojen.

15 marraskuuta 2012 järjestettiin hankkeen päätöskonferenssi ”Supporting democracy in multiethnic societies: sharing experiences”, johon osallistui kaiken kaikkiaan 78 poliitikkoa, tutkijaa, kansalaisjärjestötoimijaa ja toimittajaa. Lue konferenssin annista Kaija Korhosen analyysissa ”Challenges of multiethnic states prevail in the Western Balkan”.

Evaluaatio

Hanke evaluoitiin vuonna 2013. Hankkeessa onnistuttiin:

  • Vahvistamaan kohtalaisesti poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen aktiivien kapasiteettia sitoutua kulttuurien väliseen ja poliittiseen dialogiin ja käsitellä etnisten ryhmien yhteisiä intressejä;
  • Lisäämään kohtalaisesti eri etnisesti ryhmistä (makedonit, albaanit ja pienemmät vähemmistöt) tulevien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rakentavaa keskustelua monietnisen yhteiskunnan ongelmista;
  • Vähentämään pienessä määrin äärimmäisiä nationalistisia näkemyksiä ja edistämään rakentavia tapoja identiteettien ilmaisemiseksi sekä parantamaan kiitettävästi taitoja ja valmiuksia sitoutua kulttuurien väliseen dialogiin ja yhteisten asioiden hoitamiseen monikulttuurisessa ympäristössä;
  • Lisäämään Progres Instituutin kapasiteettia toimia tulevaisuudessa itsenäisesti monikulttuurisuuden ja dialogin sekä etnisten ryhmien yhteistyön edistämiseksi.

Evaluaation toteutuksesta, tuloksista ja suosituksista tarkemmin täällä.

Lisätietoa:
Projektikoordinaattori Kaija Korhonen
Puh. 040 3522 484

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter