Demokratistöd i ett mångkulturellt Makedonien – dialog och samarbete 2013–2014

· Hildur Boldt

Kalevi Sorsa fonden fortsätter stöda demokratin i Makedonien med ett två-årigt projekt, som på gräsrotsnivå stärker unga medborgaraktivas kapacitet och samarbete över gränser.

Kalevi Sorsa fonden har jobbat i Makedonien sedan 2008 tillsammans med sina lokala partner Progres Institute for Social Democracy och Friedrich Ebert Stiftung – Office Skopje. Projektet förverkligas med projektstöd från Finlands utrikesministerium.

Bakgrund

Makedonien, ett land med många etniska grupper, är självständigt sedan 1991. Lander är det enda av det forna Jugoslaviens republiker som blev självständigt utan en väpnad konflikt. Trots den fredliga början utbröt en konflikt mellan den makedonska majoriteten och den största minoriteten albanerna. Bakom konflikten fanns den albanska befolkningens missnöje med sina språkliga rättigheter och representation i offentliga institutioner. Det internationella samfundets ingripande satte stopp för den väpnade konflikten och Ohrid-avtalet undertecknades den 13 augusti 2001.

I och med Ohrid-avtalet förbättrades minoritetsrättigheterna på institutionell nivå.  Makedonien har ansetts vara en lyckad modell för västra Balkan och Kosovo har utnyttjat det som exempel för att hantera etniska relationer.

Trots minoriteternas förbättrade ställning, har de samhälleliga skillnaderna och bristen på interaktion mellan etniska grupper bestått. Det syns i Makedonien och annanstans i Västra Balkan som etniskt åtskilda medborgarorganisationer och politiska partier.

Förutom den etniska segregationen är en svag demokratisk kultur ett av de största hindren för utveckling i Makedonien. Den politiska dialogen är i praktiken obefintlig, inte enbart mellan etniska grupper men även mellan politiska partier och speciellt mellan regering och opposition.

Projektverksamheten

Projektets målsättning är att stöda mångkulturell demokrati och stabilitet i Makedonien. Syftet är att stärka unga medborgaraktivas förmåga att verka i en mångkulturell miljö, öka samarbetet mellan etniska grupper, sprida information om etniska relationer och skapa förutsättningar för nya nätverk mellan medborgarrörelser.

Under 2013 ordnas en workshop serie för unga aktiva om medborgarrörelsernas roll i demokratin. Under workshopen får de diskutera demokratins utmaningar och möjliga lösningar. De bildar mångkulturella studiecirklar för att tillsammans behandla frågor de tycker är viktiga. Syftet är att stärka deras kunskap och förmåga och uppmuntra till samarbete över etniska gränser. Studiecirklarna främjar deltagande, jämlikhet, ömsesidig inlärning och att acceptera olika åsikter.

Hösten 2013 utbildas nya instruktörer, som skall förmedla kunskap och utveckla förmågan att hantera kulturell mångfald och stöda dialog mellan etniska grupper.

Utöver detta grundas ett nätverk som fungerar som forum för samarbete och gemensamma initiativ.

För ytterligare information:

projektkoordinator Kaija Korhonen
Tel. +358 40 3522 484

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter