Mielenosoittajia Ukrainan lippujen kanssa.

Digitalisaatiolla yhteiskunnallista muutosta – nuorten rooli Ukrainan jälleenrakennuksessa

Kalevi Sorsa -säätiö on mukana eurooppalaisten ajatuspajojen Progressive Paths to Rebuild Ukraine -tutkimushankkeessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa edellytyksiä Ukrainan tulevalle jälleenrakennukselle muun muassa analyysien, toimenpide-ehdotusten ja keskustelutilaisuuksien avulla. Hankkeen uusimmassa julkaisussa tutkija Alonso Escamilla perehtyy digitalisaation ja nuorten rooliin Ukrainan tulevassa jälleenrakennuksessa. Raportti tuo esiin esimerkkejä muista maista, joissa digitalisaatiota on onnistuneesti hyödynnetty nuorten potentiaalin valjastamiseksi.

Raportin mukaan digitaalisen infrastruktuurin modernisointi, kuten internet-yhteyksien laajentaminen ja teknologian integroiminen syrjäisille alueille on keskeistä Ukrainan taloudellisen kestävyyden ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. Kriittisen infrastruktuurin suojeleminen on myös keino suojautua mahdollisilta tulevilta uhkilta.

Escamilla korostaa raportissaan, kuinka koulutusjärjestelmän modernisointi digitaalisten alustojen avulla voi voimaannuttaa nuoria ja valmistaa heitä digitaalisen aikakauden vaatimuksiin. Muun muassa digitaaliset koulutusmateriaalit varmistavat sen, että sotaa pakenemaan joutuneet nuoret voivat edelleen oppia ja kehittyä, eivätkä jää koulutuksessa jälkeen.

Digitalisaatiota voi hyödyntää myös vahvistamaan nuorten osallistumista päätöksentekoon. Erilaiset digitaaliset työkalut voivat helpottaa ja madaltaa nuorten osallistumiskynnystä. Samalla työkalut voivat vahvistaa nuorten omistajuuden tunnetta ja sitouttaa heitä maan jälleenrakennukseen. Raportin mukaan verkko-osallistuminen onkin osoittautunut varsin tehokkaaksi keinoksi kehittää päätöksentekoa esimerkiksi Virossa. Samaa mallia voisi hyödyntää myös Ukrainassa.

Digitalisaatio on olennaista myös talouden uudistamisessa. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen ja työvoiman digitaalisten taitojen kehittäminen voi edistää talouskasvua ja kannustaa nuoria jäämään tai palaamaan maahan sodan jälkeen.

Escamilla ehdottaa keskitetyn digitaalisen alustan luomista, joka yhdistäisi nuorten tukemiseen ja osallistumiseen keskittyvät palvelut ”yhden katon” alle.  Alusta tarjoaisi räätälöityä tukea nuorille ja edistäisi aktiivista osallistumista päätöksentekoon. Investoimalla digitaaliseen infrastruktuuriin, koulutukseen, osallistavaan hallintoon ja työmarkkinauudistuksiin Ukraina voi valjastaa nuorten potentiaalin yhteiskunnallisen muutoksen veturina.

Progressive Paths to Rebuild Ukraine -tutkimushankkeen tiimoilta on aiemmin ilmestynyt Andriy Korniychukin raportti Ukrainan EU-jäsenyydestä sekä László Andorin ja Uwe Optenhögelin editoima artikkelikokoelma Ukrainan sodasta ja sen vaikutuksista Euroopassa. Julkaisusarja jälleenrakennuksen eri ulottuvuuksista saa jatkoa kevään 2024 aikana.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter