En modell av Norden? Välfärdssamhället i globaliseringens tidevarv

Juho Saari , dosent i socialpolitik, Urban Lundberg , forskare vid Instuitutet för framtidsstudier vid Stockholmsuniversitet samt finansminister Eero Heinäluoma inledde om välfärdsstatens framtid. Astrid Gartz var moderator.

Juho Saari: Klarar den finska modellen framtidens utmaningar?

Urban Lundberg: Den nordiska modellen – historia eller framtid?

Eero Heinäluoma: Välfärdsstatens alternativ?

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter