Etsimme eriarvoisuuden vähentämisen hankevastaavaa

Kalevi Sorsa -säätiö etsii HANKEVASTAAVAA ”Eriarvoisuuden vähentäminen” -teema-alueen vetäjäksi.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Eriarvoisuuden vähentäminen on yksi Kalevi Sorsa -säätiön yhteiskuntatutkimuksen painopistealueista. Tavoitteena on luoda tutkittuun tietoon pohjautuvia avauksia yhteiskunnalliseen keskusteluun eriarvoisuudesta.

Hankevastaavan tehtäviin kuuluu:
* Eriarvoisuuden vähentämisen teema-alueeseen liittyvän toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen.
* Projektien aikataulujen hallinta, julkaistavien tutkimusten tilaaminen ja toimittaminen.
* Tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen.
* Teema-alueeseen liittyvä tutkimus ja kirjoittaminen.
* Esitelmien pitäminen teema-alueen aiheista.
* Kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin osallistuminen.
* Viestintä ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen.
* Muita valittavan henkilön osaamiseen ja kiinnostukseen perustuvia tehtäviä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
* Soveltuvaa korkeakoulututkintoa.
* Monipuolista soveltuvaa kokemusta, esim. tutkimuksesta, media-alalta, politiikasta, järjestöistä, julkishallinnosta tai yksityiseltä sektorilta.
* Kykyä tutkia ja kirjoittaa yleistajuisesti yhteiskuntapoliittisista aiheista.
* Taito kehittää ja toteuttaa yhteistyöprojekteja organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa, mm. julkaisuiden toimittaminen ja tapahtumien järjestäminen.
* Erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa.

Arvostamme:
* Tohtorin tutkintoa tai pitkälle edenneitä jatko-opintoja.
* Eriarvoisuutta koskevan tutkimuksen tuntemusta tai valmiutta perehtyä siihen.
* Kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Tehtävä on kokopäiväinen ja määräaikainen vuoden 2023 loppuun asti. Kalevi Sorsa -säätiön toimisto sijaitsee Helsingissä, mutta hyödynnämme joustavasti etätyömenetelmiä.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan 3.11.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: mikko.lievonen(at)sorsafoundation.fi. Hakemukseen tulee sisältyä:
* Ansioluettelo
* Palkkatoive
* Suomenkielinen kirjoitusnäyte (hakijan kokonaan itse kirjoittama teksti, esim. artikkeli, essee tai katkelma pidemmästä kirjoituksesta).

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Mikko Lievonen, mikko.lievonen(at)sorsafoundation.fi, puh. 050-380 1432

Kalevi Sorsa -säätiö on vuonna 2005 perustettu sosialidemokraattiseen arvopohjaan sitoutunut ajatuspaja, joka toimii akateemisen tutkimuksen ja käytännön yhteiskuntapolitiikan risteyksessä. Yhteiskunnallisesti vaikuttavan tutkimuksen lisäksi säätiö tekee kansainvälistä yhteistyötä ja edistää demokratiaa. Säätiö tarjoaa joustavan ja vaihtelevan työn innostuneessa työyhteisössä.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter