Etsimme oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän asiantuntijaa 

Etsimme oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän asiantuntijaa. Vuonna 2023 toimenkuvaan kuuluu ilmasto-, ympäristö- sekä oikeudenmukaisen siirtymän aiheisiin liittyvästä tutkimuksesta ja viestinnästä vastaaminen. Myöhemmät työn painopisteet tarkentuvat säätiön uuden strategian valmistelun yhteydessä.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Kalevi Sorsa -säätiön tavoitteena on tuottaa tietoon sekä ja tutkimukseen perustuvia ratkaisukeskeisiä julkaisuja yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista. Julkaisujen pohjalta nostamme ratkaisuja julkiseen keskusteluun sekä päättäjien hyödynnettäväksi. 

Asiantuntijan tehtäviin kuuluu: 

 • Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle teema-alueen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen vuonna 2023. 
 • Säätiön strategian teemoihin pohjautuva tutkimus ja kirjoittaminen.  
 • Ulkopuolisten asiantuntijoiden kirjoitusten tilaaminen ja toimittaminen, sekä yhteistyöhankkeisiin osallistuminen. 
 • Säätiön tutkimusteemoihin liittyvä media-, päättäjä- ja asiantuntijaviestintä sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen. 
 • Muita valittavan henkilön kanssa sovittavia tehtäviä. 

Tarjoamme: 

 • Luovan omaa osaamista rakentavan työn. 
 • Mahdollisuuden tehdä yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja näkyvää työtä. 
 • Innostavan työyhteisön. 

Tehtävään valittavassa arvostamme: 

 • Soveltuvaa kokemusta tehtävän hoitamista varten (esim. tutkimuksesta, media-alalta, politiikasta, järjestöistä, julkishallinnosta tai yksityiseltä sektorilta). 
 • Kokemukseen perustuvaa osaamista jostain oikeudenmukaiseen ekologiseen siirtymään liittyvästä tutkimusalueesta. 
 • Kykyä suunnitella ja toteuttaa tutkimus- ja kirjoitusprojekteja sekä projektiaikataulujen hallintaa. 
 • Kykyä tutkia ja kirjoittaa yleistajuisesti yhteiskuntapoliittisista aiheista. 
 • Kykyä toimittaa sisältöjä sekä toteuttaa yhteistyöprojekteja muun muassa tutkijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. 
 • Kykyä suunnitella ja toteuttaa julkaisuihin liittyvää viestintää. 
 • Erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. 
 • Soveltuvaa tutkintoa. 

Valitsemme henkilön ensisijaisesti toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tarkempi tehtävänimike voidaan sopia valittavan henkilön osaamisen perusteella. Kalevi Sorsa -säätiön toimisto sijaitsee Helsingissä, mutta hyödynnämme joustavasti etätyömenetelmiä. 

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan 16.1.2023 mennessä osoitteeseen: lauri.finer@sorsafoundation.fi. Hakemukseen tulee sisältyä: 

 • Ansioluettelo 
 • Palkkatoive 
 • Suosittelijan tai suosittelijoiden yhteystiedot (olemme yhteydessä vain haastatteluun kutsuttujen suosittelijoihin) 
 • Suomenkielinen kirjoitusnäyte (hakijan kokonaan itse kirjoittama teksti, esim. artikkeli, essee tai katkelma pidemmästä kirjoituksesta). 

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Lauri Finér, lauri.finer@sorsafoundation.fi, 0415012317 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter