Kuvituskuva jossa teksti Etsimme talouspoliittista asiantuntijaa

Etsimme talouspoliittista asiantuntijaa

Kalevi Sorsa -säätiö hakee talouspoliittista asiantuntijaa. Toimenkuvaan kuuluu talouspolitiikkaan liittyvien tutkimusten ja selvitysten tuottaminen sekä osallistuminen talouspoliittiseen keskusteluun.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Kalevi Sorsa -säätiö tuottaa tietoon sekä ja tutkimukseen perustuvia ratkaisukeskeisiä julkaisuja yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista. Julkaisujen pohjalta nostamme ratkaisuja julkiseen keskusteluun sekä päättäjien hyödynnettäväksi.

Asiantuntijan tehtäviin kuuluu:

 • Säätiön strategian mukaisen talouspoliittisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen.
 • Säätiön strategian teemoihin pohjautuva tutkimus ja kirjoittaminen.
 • Ulkopuolisten asiantuntijoiden kirjoitusten tilaaminen ja toimittaminen sekä yhteistyöhankkeisiin osallistuminen.
 • Säätiön tutkimusteemoihin liittyvä media-, päättäjä- ja asiantuntijaviestintä sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen.
 • Muita valittavan henkilön kanssa sovittavia tehtäviä.

Tarjoamme:

 • Luovan omaa osaamista rakentavan työn.
 • Mahdollisuuden tehdä yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja näkyvää työtä.
 • Innostavan työyhteisön.

Tehtävään valittavassa arvostamme:

 • Soveltuvaa kokemusta tehtävän hoitamista varten (esim. tutkimuksesta, media-alalta, politiikasta, järjestöistä, julkishallinnosta tai yksityiseltä sektorilta).
 • Kokemusta talouspolitiikkaan liittyvästä tutkimuksesta.
 • Kokemusta julkiseen talouspoliittiseen keskusteluun osallistumisesta.
 • Kansantalouden ja julkisen talouden tilaa kuvaavien keskeisten tilastojen sekä niitä hyödyntävien tutkimusmenetelmien tuntemusta.
 • Talouspolitiikan prosessien tuntemusta.
 • Kykyä suunnitella ja toteuttaa tutkimus- ja kirjoitusprojekteja sekä projektiaikataulujen hallintaa.
 • Kykyä tutkia ja kirjoittaa yleistajuisesti yhteiskuntapoliittisista aiheista.
 • Kykyä toimittaa sisältöjä sekä toteuttaa yhteistyöprojekteja muun muassa tutkijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.
 • Kykyä suunnitella ja toteuttaa julkaisuihin liittyvää viestintää.
 • Erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa.
 • Soveltuvaa tutkintoa.

Valitsemme henkilön ensisijaisesti toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen, mutta myös muusta työajasta voi olla mahdollista sopia. Tarkempi tehtävänimike voidaan sopia valittavan henkilön osaamisen perusteella. Kalevi Sorsa -säätiön toimisto sijaitsee Helsingissä, mutta hyödynnämme joustavasti etätyömenetelmiä.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan 5.2.2024 mennessä osoitteeseen: lauri.finer@sorsafoundation.fi. Hakemukseen tulee sisältyä:

 • Ansioluettelo
 • Palkkatoive
 • Suosittelijan tai suosittelijoiden yhteystiedot (olemme yhteydessä vain haastatteluun kutsuttujen suosittelijoihin)
 • Suomenkielinen kirjoitusnäyte (hakijan kokonaan itse kirjoittama teksti, esim. artikkeli, essee tai katkelma pidemmästä kirjoituksesta).

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Lauri Finér, lauri.finer@sorsafoundation.fi, 0415012317

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter