Mikko Majander

Euroopan taivaan alla

Vaikeat ajat eivät anna syytä vetäytyä kansalliseen kuoreen. Suomen tulevaisuus on kiinni paitsi omasta kyvystämme hyvään yhteiskuntapolitiikkaan myös kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Ajatushautomo Kalevi Sorsa -säätiö on ja pysyy tässä suhteessa ajan hermolla vahvassa vuorovaikutuksessa pohjoismaisten ja eurooppalaisten kumppaniensa kanssa.

· Mikko Majander

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Tasalukuiset vuosipäivät saavat ihmiset ja kansakunnat miettimään historiaa, sen valoja ja varjoja niin hyvässä kuin pahassa. Vuonna 2014 tuli kuluneeksi sata vuotta ensimmäisen ja 75 vuotta toisen maailmansodan syttymisestä. Verisen historian vastapainoksi voitiin toiseen vaakakuppiin asettaa muisto siitä, että kylmän sodan blokkijärjestelmä sentään purkautui 25 vuotta sitten pääsääntöisesti ilman paljon pelättyä väkivaltaa.

Ikävä kyllä ihmiskunta ei tätä taustaa vasten voi kehua jalostuneensa moraalisesti niin, että riidat osattaisiin ratkaista neuvotteluteitse. Jopa Euroopassa on jälleen vallattu alueita ja siirretty rajoja voimatoimin. Krimin kaappaus osaksi Venäjää ja Itä-Ukrainan vajoaminen sotatilaan ovat saaneet kysymään, tekevätkö etupiirit jälleen paluuta Eurooppaan. Sitä pohdittiin syyskuussa Helsingin yliopistolla Kalevi Sorsa -säätiön järjestämässä kansainvälisessä seminaarissa, jossa oltiin yhtä lailla huolissaan demokratian tilasta itäisessä Keski-Euroopassa, erityisesti Unkarissa. Eivätkä uutiset kehityksen suunnasta ole paljon parempia Balkanilta – huolimatta säätiön aktiivisesta demokratiatukihankkeesta monikulttuurisessa Makedoniassa.

Euroopan asiat ovat askarruttaneet myös ajatuspajan muussa toiminnassa. Kevään 2014 kansainvälisessä seminaarissa paneuduttiin Saksaan ja eurooppalaiseen talouspolitiikkaan: Tarjoavatko ne kansalaisille kasvua vai palkkaköyhyyttä. Syksyn perinteisen tutkimus- ja politiikkapäivän näkökulma oli astetta laajempi ja globaalimpi, kun tarkastelun kohteena oli teknologisen kehityksen vaikutus työmarkkinoihin ja yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen.

Laadukkaat tilaisuudet ulkomaalaisine asiantuntijoineen ovat olleet säätiön toiminnan selkärankaa. Niiden johtoajatuksena on, että Suomea on ymmärrettävä ja rakennettava keskinäisriippuvaisuuksien maailmassa muutosten megatrendejä tunnistaen ja muiden kokemuksista oppien, mutta myös antamalla oma panos yhteisten ongelmien ratkaisuun. Säätiön tutkimushankkeet elävät eurooppalaisessa vuorovaikutuksessa turvallisuus- ja talouspolitiikasta ikääntyvän väestön hoivatarpeisiin ja pohjoismaisen yhteiskuntamallin tulevaisuuteen. Vuoden 2014 polttopisteisiin kuuluivat luonnollisesti myös Euroopan parlamenttivaalit, joita säätiön väki seurasi ja analysoi monella foorumilla Helsingistä Amsterdamiin, Brysseliin ja Lontooseen.

Vaikeat ajat eivät anna syytä vetäytyä kansalliseen kuoreen. Suomen tulevaisuus on kiinni paitsi omasta kyvystämme hyvään yhteiskuntapolitiikkaan myös kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Ajatushautomo Kalevi Sorsa -säätiö on ja pysyy tässä suhteessa ajan hermolla vahvassa vuorovaikutuksessa pohjoismaisten ja eurooppalaisten kumppaniensa kanssa.

Jos haluat tutustua säätiön vuoden 2014 toimintaan tarkemmin, toimintakertomus on käytettävissäsi.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter