Vierasblogi: Eurooppa tarvitsee työtä

Eurooppa läpikäy taloudellista kriisiä jo kuudetta vuotta ja vaikka pieniä valonpilkahduksia on taivaanrannassa näkyvissä, niin vanhan mantereen tilanne näyttää edelleen synkältä. Yhdysvaltojen asuntokuplasta alkunsa saanut globaali finanssikriisi vaihtui eurooppalaiseksi velkakriisiksi ja työttömyyskriisiksi, jossa eritoten Etelä-Euroopan valtioiden nuori sukupolvi on kokenut kovimmat tyrskyt. Puheet menetetystä sukupolvesta alkavat olla ikävällä tavalla realismia, kun ikäluokasta työtä vaille on yli puolet ja nuoret joutuvat pakon edessä hylkäämään kotimaansa etsiäkseen parempaa elämää itselleen.

Istuva komissio on valinnut lääkkeeksi voimakkaat julkisen talouden vakautukset, joissa velkaantuneet maat on laitettu voimakkaille hevoskuureille ja vyönkiristyslinjalle. Tämä merkinnyt niiden kansalaisille laajoja julkisen sektorin irtisanomisia ja palkanalennuksia, sekä sosiaaliturvan ja palveluiden leikkauksia ja julkisten palveluiden yksityistämistä lähes pilkkahinnalla. Vaikka kuurien seurauksena velkaantuminen onkin joissakin maissa alentunut, ovat niistä seurauksena olleet ihmisten elintason lasku, kansanterveyden heikkeneminen ja voimakkaasti lisääntyvä työttömyys, joka omalta osaltaan petaa pohjaa myös tulevalle sosiaaliselle kriisille, eritoten nuorison keskuudessa.

Nykyinen komissio on suosituksineen ohittanut vanhan ohjenuoran, että velkaantuminen on pitkän aikavälin kysymys kun taas työttömyys on akuutti yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ongelma. Leikkausten seurauksena valtioiden liikkumavara työllisyyspolitiikassa on sidottu ja ihmisten toimeentulon laskun myötä myös kotimainen kysyntä on romahtanut. Yhdessä nämä ovat merkittävällä tavalla pahentaneet työttömyyttä kriisimaissa. Toki vyönkiristyspolitiikassa ovat olleet mukana myös jäsenvaltiot ja myös Suomen intressissä on se, että velkamaat saavat taloutensa suoristettua eikä yhteisvastuu kriisimaiden veloista toteudu. Valmisteluvastuu on kuitenkin nykyisellä komissiolla ja jäsenmaat ottavat pääasiassa kantaa sen tekemiin esityksiin.

Euroopan sosialidemokraatit ovat jo pitkään vedonneet inhimillisemmän talouspolitiikan puolesta, jossa päähuomio kiinnitettäisiin työllisyyteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja tätä kautta myös velkaongelma pidemmällä aikavälillä saataisiin oikaistua. Tästä konkreettisimpana esimerkkinä on Euroopan laajuinen nuorisotakuu, jolla nuorten tilannetta voitaisiin parantaa ja luoda yleisesti tulevaisuudenuskoa talouteen. Samaan aikaa on kehitettävä myös sosiaalista Eurooppaa, jotta työttömäksi jääneet eivät putoaisi turvaverkkojen läpi. Yksi pohdittava asia on Euroopan laajuinen työttömyysturva, joka rahoitettaisiin työnantajilta ja työntekijöiltä perittävällä rahastoitavalla maksulla. Tällaisella järjestelmällä voitaisiin loiventaa taantumaa ja tasoittaa eroja alijäämä ja ylijäämä maiden välillä. Järjestelmällä täydennettäisiin kansallisia järjestelmiä

Tulevan kevään Euroopan parlamenttivaaleissa punnitaan keskenään nykyinen talouskriisin ja työttömyyden hoito sekä sosiaalidemokraattien esittämä vaihtoehto. Sosialidemokraateille keskeistä on työllisyyden parantaminen ja tulevaisuuden uskon vahvistaminen sekä sosiaalisesti oikeudenmukainen Eurooppa. Nämä ovat myös toimivia lääkkeitä talouskriisin ratkaisemiseksi.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter