Tapahtuiko Suomen talouspolitiikassa keynesiläinen vallankumous?


Antti Alaja | 7.11.2016

Brittiekonomisti John Maynard Keynesin kirja Työllisyys, korko ja raha: yleinen teoria(1936) antoi tunnetusti lähtölaukauksen makrotaloustieteen kehitykselle ja länsimaiselle hyvinvointikapitalismille. Lamoja, laskusuhdanteita ja työttömyyttä ei enää nähty välttämättömänä pahana, sillä Keynesin teorian mukaan valtion tuli pelastaa kapitalismi rakentamalla vakaa rahoitusjärjestelmä, huolehtimalla korkeasta investointiasteesta ja tasaamalla äärimmäisiä tuloeroja. Toisen maailmansodan jälkeen Keynesin teoriaa alettiin tulkita erityisolosuhteiden teoriana,…

LUE LISÄÄ

Ovatko valtaapitävät tosissaan eriarvoistumisen vähentämisen kanssa?


Antti Alaja | 6.10.2016

Vauraissa maissa 1980-luvun puolivälin jälkeen tapahtunutta tuloerojen kasvua selitetään usein teknologisen kehityksen kautta. Uusien teknologisten mullistusten on ennustettu kärjistävän eriarvoisuutta entisestään.  MIT:n professori Erik Brynjolfsson korosti hiljattain ETLA:n seminaarissa Helsingissä, että älykkäiden koneiden ja itseohjautuvien autojen aika suosii pääomatulojen saajia ja harvoja huippuosaajia. Poliittisen populismin nousun myötä myös yhä useammat amerikkalaiset ja eurooppalaiset yritysjohtajat ja…

LUE LISÄÄ

Elinkeinopolitiikka on jäänyt Suomessa paitsioon


Antti Alaja | 18.08.2016

  Ennen finanssikriisiä elinkeinopolitiikka oli pitkään epäsuosiossa kansainvälisissä talousjärjestöissä ja poliitikkojen puheissa. Washingtonin konsensukseksi kutsuttu suuntaus korosti, että valtioiden ei kannata valita voittajia vaan luoda suotuisa toimintaympäristö yritysten kasvulle. Olemattoman elinkeinopolitiikan ajateltiin olevan parasta elinkeinopolitiikkaa. Elinkeinopolitiikka teki kuitenkin paluun talouspolitiikan agendalle finanssikriisin puhjettua. Yhdysvalloissa ja Britanniassa huomattiin, että rahoitussektorin osuus taloudessa oli kasvanut kestämättömästi. Euroalueen…

LUE LISÄÄ

Hyvä paha populismi


Antti Alaja | 27.05.2016

Poliittinen populismi on vahvistunut viime vuosina EU:ssa. Marine Le Penin, Nigel Faragen ja Timo Soinin kaltaisten oikeistopopulistien retoriikassa Euroopan ongelmat johtuvat liiallisesta maahanmuutosta, Brysselin byrokraateista ja liberaalista kulttuurieliitistä. Vasemmistopopulistit – kuten Espanjan Podemoksen puheenjohtaja Pablo Iglesias – taas näkevät, että talousvaikeuksien takana piilee vanhojen puolueiden korruptoitunut poliittinen järjestelmä ja Saksan määräämä talouskuripolitiikka Euroopassa. Erilaisista yhteiskunta-analyyseistä…

LUE LISÄÄ

Onko korkeakoulutus oikeus vai yksilöllinen investointi?


Antti Alaja | 3.03.2016

Presidentti Obaman entisen kabinettipäällikön Rahm Emanuelin kerrotaan kerran todenneen, että ”älä koskaan tuhlaa kunnon kriisiä”. Lausahdus on palannut toistuvasti mieleeni viime kuukausina, kun julkisessa keskustelussa on tarjottu lainapainotteisempaa opintotukijärjestelmää ja lukukausimaksuja ratkaisuksi yliopistojen ja opiskelijoiden rahoitusvaikeuksiin. Jos hyvinvointivaltiota rakennettaessa ja vielä muutama vuosi sitten korkeakoulutukseen panostaminen nähtiin Suomessa tärkeänä julkisena investointina ja kansallisena prioriteettina, niin…

LUE LISÄÄ

Innovaatiot vaativat valtiolta aktiivisuutta


Antti Alaja | 29.01.2016

Maailmanlaajuisen finanssikriisin puhkeamisen jälkeen Suomen talous on kärsinyt sitkeästä suhdanne- ja rakennekriisistä. Tuottavuuden kasvu on tyrehtynyt ja korkean teknologian tuotteiden vienti romahtanut. Yrityksillä on vaikeuksia valmistaa innovatiivisia tuotteita. Juha Sipilän (kesk) hallitus on vastannut vaikeuksiin omilla talouspoliittisilla tavoitteillaan. Hallitus haluaa parantaa hintakilpailukykyä merkittävästi alentamalla työvoimakustannuksia, purkamalla yritystoimintaa haittaavaa säätelyä ja tasapainottamalla julkista taloutta menoleikkausten avulla.…

LUE LISÄÄ

Sandersin suosio ilmentää sosialidemokratian uutta aaltoa Yhdysvalloissa


Antti Alaja | 29.01.2016

Politiikan tutkijat Jacob S. Hacker ja Paul Pierson julkaisivat muutama vuosi sitten kirjan Winner-Take-All Politics.  How Washington Made the Rich Richer—and Turned Its Back on the Middle Class (2010, Simon & Schuster). Kirjassa Hacker ja Pierson väittivät, että Yhdysvaltojen äärimmäistä eriarvoisuutta ei ole aiheuttanut niinkään globalisaatio tai osaajia hyödyttävä teknologinen muutos, vaan pikemminkin rikkaiden ostama…

LUE LISÄÄ

Slush-tunnelmia


Antti Alaja | 13.11.2015

Vietin kaksi päivää kasvuyrityksille ja sijoittajille tarkoitetussa Slush-tapahtumassa. Opiskelijoiden ideoimasta tapahtumasta, joka järjestettiin ensimmäisen kerran 2008, on muodostunut vain muutamassa vuodessa yksi maailman suurimmista start up -tapahtumista. Slush keräsi Pasilan Messukeskukseen 15 000 osallistujaa ja valtavan määrän kansainvälisiä sijoittajia. Slushista on käytännössä muodostunut myös eräänlainen loska-ajan Suomi-areena, jonne vaikuttajat kerääntyvät verkostoitumaan ja kartoittamaan tulevaisuuden trendejä…

LUE LISÄÄ

Jälkikeynesiläiset ansaitsevat asiallista kritiikkiä


Antti Alaja | 3.09.2015

Olen yksi niistä muutamasta tutkijasta ja yhteiskunnallisesta keskustelijasta, jotka ovat pyrkineet tuomaan jälkikeynesiläisen makrotaloustieteen näkemyksiä suomalaiseen talouspoliittiseen keskusteluun viime vuosina. Minun ja monien muiden yllätykseksi jälkikeynesiläisyydestä on tullut suomalaisen talouspoliittisen debatin osapuoli ja talouspolitiikan iskusana. Vielä muutama vuosi sitten vain harva suomalainen taloustieteilijäkään oli kuullut Keynesin ”alkuperäisiä ajatuksia” edustavasta ja uusklassisen makrotaloustieteen epärealistisuutta kritisoivasta jälkikeynesiläisyydestä.

LUE LISÄÄ

Hallituksen kannattaisi edistää innovaatiotoimintaa


Antti Alaja | 10.08.2015

Suomalaisen talouspoliittisen keskustelun perusongelma on viime vuosina ollut yksinomainen keskittyminen hintakilpailukykyyn reaalisen kilpailukyvyn kustannuksella. Hintakilpailukykyä korjaavaa työmarkkinoiden palkkamalttia toki tarvitaan, mutta keskustelussa ei ole riittävästi ymmärretty, että keskeistä on yritysten kyky tuottaa korkean arvonlisäyksen tuotteita ja palveluita.

LUE LISÄÄ