TIETOKIRJA: SUOMI EI OLE LAKKOHERKKÄ MAA


Kalevi Sorsa -säätiö | 6.11.2019

Ekonomisti Antti Koskelan tietokirja ”Hanskat tippui – lakkojen historia ja vaikutus yhteiskunnassa” (Kalevi Sorsa-säätiö) tuo uusia näkökulmia lakoista käytävään keskusteluun. Laajan historia-analyysin lisäksi Koskela tarkastelee Suomen tilannetta kansainvälisessä vertailussa. Hän osoittaa tilastoihin perustuen, että Suomi ei ole lakkoherkkä maa. Toinen Koskelan päähavainnoista koskee lakkojen kustannusten arviointia. Lakon kustannus voi olla moninkertainen riippuen mittarin valinnasta. ”Toisin…

LUE LISÄÄ

Lakko ja yhteiskunta-tietokirjan julkaisutilaisuus


Kalevi Sorsa -säätiö | 17.10.2019

Aika: Keskiviikko 6.11.2019 klo. 16.00—18.00. Paikka: Tiedekulma, Think Lounge (Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki). Ilmoittaudu tästä 3.11. mennessä kahvitarjoilun mitoittamiseksi. Antti Koskelan kirjoittama tietokirja ”Hanskat tippui – lakkojen historia ja vaikutus yhteiskunnassa” (Kalevi Sorsa-säätiö) kertoo työtaistelun merkityksen palkansaajien aseman ja yhteiskunnan kehityksen kannalta. Kirja auttaa ymmärtämään työtaisteluoikeuden lähtökohdat niiden historiallisessa kontekstissa. Koskela kertoo konkreettisin esimerkein, että…

LUE LISÄÄ

Podcast: Globalisaatio ja hyvinvointivaltio


Kalevi Sorsa -säätiö | 1.10.2019

Tässä ”Ajatuksia yhteiskunnasta” -podcastissa Sorsa-säätiön vt. tutkimuspäällikkö Ari-Matti Näätänen aukaisee uuden Impulsseja-julkaisunsa syntyä, taustoja ja tuloksia. Julkaisu ”Globalisaatio – hyvinvointivaltion tuhoaja, pelastaja vai sivustaseuraaja” käsittelee globalisaation vaikutuksia länsimaisten hyvinvointivaltioiden julkisen sektorin kokonaismenoihin, sosiaali- ja terveysmenoihin sekä tulonjakoon. Haastattelijana toimii Sorsa-säätiön hankevastaava Samuli Sinisalo. Julkaisu on luettavissa 2.10. alkaen.

LUE LISÄÄ

Näätänen: Kiristynyt kansainvälinen kilpailu ei uhkaa hyvinvointivaltiota


Kalevi Sorsa -säätiö | 30.09.2019

Tuoreen tutkimuksen mukaan taloudellisen kilpailun kansainvälisellä kiristymisellä ei ole voimakasta vaikutusta hyvinvointivaltioiden kehitykseen viime vuosikymmeninä. Sen sijaan markkinoiden avautumisen vaikutus vaihtelee sekä suunnaltaan että voimakkuudeltaan hyvinvointivaltioissa. Kansainvälisen kilpailun kiristymisen lisäksi hyvinvointivaltion kehitykseen vaikuttavat maiden sisäiset asiat, kuten esimerkiksi puolue- ja työmarkkinapolitiikka. Ari-Matti Näätäsen tutkimuksessa ”Globalisaatio. Hyvinvointivaltion tuhoaja, pelastaja vai sivustaseuraaja” (Kalevi Sorsa-säätiö) tarkasteltiin kansainvälisen kilpailun…

LUE LISÄÄ

Globalisaatio. Hyvinvointivaltion tuhoaja vai pelastaja? -julkaisutilaisuus


Kalevi Sorsa -säätiö | 10.09.2019

Aika: Keskiviikko 2.10.2019 klo. 15.00—17.00. Paikka: Arkadia International Bookshop (Nervanderinkatu 11, 00100 Helsinki). Tilaisuus on täynnä ja siihen ei voi enää ilmoittautua. Sivu päivitetty 27.9. klo 8.00. Taloudellinen globalisaatio on yksi viime vuosikymmenten voimakkaimmista yhteiskuntien kehitykseen vaikuttaneista tekijöistä. Epäselvää ja kiistanalaista on, mikä on ollut globalisaation vaikutus moderneissa hyvinvointivaltioissa. Vt. tutkimuspäällikkö Ari-Matti Näätänen selvittää tätä…

LUE LISÄÄ

Suomessa panostetaan liian vähän hallintoon ja se aiheuttaa ongelmia


Kalevi Sorsa -säätiö | 9.09.2019

Suomi päätyy kummaan seuraan päätöksentekoa valmistelevan ja kansalaisia palvelevan hallinnon kansainvälisessä vertailussa. Suomi jää nimittäin reilusti jälkeen esimerkiksi Itävallasta, Ruotsista, Alankomaista, Saksasta ja Sveitsistä, kun hallinnon menot suhteutetaan koko julkisen sektorin menoihin. Itseasiassa tässä vertailussa Suomi sijoittuu merkittävästi OECD-maiden keskiarvon alapuolelle. Vain Tsekki, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Irlanti, Israel, Slovenia, Latvia ja Unkari käyttävän Suomea pienemmän osan…

LUE LISÄÄ

Jaakko Blomberg: Reunamerkintöjä hallituksen turvallisuuspolitiikasta


Kalevi Sorsa -säätiö | 18.07.2019

Uuden hallituksen ohjelman ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa osuuksissa on tuotu esiin sekä toimintaympäristön kuvausta että ohjelmallisia lausumia. Kielenkäyttö toistaa paljolti vuosien 2016 ja 2017 ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja puolustuspoliittisen selontekoja ja niistä Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan antamia mietintöjä. Kun hallitusohjelmassa esitetään toimintalinjauksia, esiin tulee Suomen tilanteen monimielisyyksiä tai paremminkin jännitteitä. Siinä ei ole mitään erikoista, niin on…

LUE LISÄÄ

USA:n välivaalit ja 116. kongressi


Kalevi Sorsa -säätiö | 11.06.2019

USA:ssa pidetään vaalit joka toinen vuosi. Vaalit kulkevat syklissä siten, että joka neljäs vuosi valitaan presidentti ja siitä kahden vuoden päästä valitaan uudelleen kongressin edustajainhuoneen 435 edustajaa ja kolmasosa senaattoreista. Välivaaleissa valitaan myös osavaltiotason päättäjiä, mutta sen lisäksi välivaaleja pidetään mittarina istuvan presidentin suosiosta. Vaikka poliittiset mannerlaatat eivät valtavasti järisseet, olivat vuoden 2018 välivaalit silti…

LUE LISÄÄ

Talous, politiikka ja taloustieteellisen konsensuksen rajat: haastattelussa professori Sheila Dow


Kalevi Sorsa -säätiö | 30.05.2019

Kalevi Sorsa -säätiö ja Poliittinen talous -podcast järjestävät perjantaina 14.6. kello 17 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4) live-podcastin, jossa keskustellaan taloustieteestä sekä tieteen ja politiikan rajoista. Tilaisuudessa Poliittinen talous -podcastin Timo Harjuniemi ja Lauri Holappa haastattelevat taloustieteen emeritaprofessori Sheila Dow’ta. Tilaisuus on englanninkielinen. Taloustiede niveltyy poliittiseen vallankäyttöön. Talouspoliittisia päätöksiä, esimerkiksi menoleikkauksia tai niin sanottuja rakenteellisia…

LUE LISÄÄ

Aatu Puhakka: Sosiaalinen investointi – Käsite ja mahdollisuudet hyvinvointivaltion uudistamiselle


Kalevi Sorsa -säätiö | 23.05.2019

Tutkimus: Sosiaalisia investointeja ei ole varaa jättää tekemättä Julkisessa keskustelussa julkinen sektori ja hyvinvointivaltio nähdään usein kasvua hidastavana kivirekenä. Tämä suppea näkökanta ei kuitenkaan huomioi hyvinvointivaltion kykyä tulevaisuusorientoituneisiin sosiaalisiin investointeihin. Hyvinvointivaltio voi tukea kasvua ja hyvinvointia tekemällä sosiaalisia investointeja väestön osaamiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kautta. Näin arvioi Kalevi Sorsa -säätiön tutkija Aatu Puhakka tuoreessa…

LUE LISÄÄ