Makedonia-hankkeen evaluaatio


Kalevi Sorsa -säätiö | 29.10.2018

Sorsa-säätiö on vahvistanut Makedonian kansalaisyhteiskuntaa Suomen ulkoministeriön tuella vuodesta 2008 lähtien. Nyt hankesykli 2015-2017 on käynyt läpi ulkoisen arvioinnin. Hankekonsultointiyritys Arvomaatti Oy arvioi hankkeen OECD:n kehitysyhteistyöhankkeiden arviointikriteerien mukaisesti (relevanssi, vaikuttavuus, tehokkuus ja kestävyys). Evaluaatio toteutettiin aikajaksolla helmikuu 2018 – elokuu 2018 ja se sisälsi arviointimatkan Makedoniaan tutustumaan hanketoimintoihin ja -kumppaneihin huhtikuussa 2018. Evaluaation löydösten mukaan hanke…

LUE LISÄÄ

Demokraattinen sosialismi Yhdysvalloissa


Kalevi Sorsa -säätiö | 26.10.2018

Marraskuun 6. päivä USA:ssa pidetään vaalit. Näissä välivaaleissa valitaan kaikki 435 USA:n kongressiedustajaa ja kolmannes sadasta senaattorista. Lisäksi 39 osavaltiossa tai hallinnollisella alueella järjestetään kuvernöörivaalit ja muita osavaltio- ja paikallistason vaaleja. Kalevi Sorsa -säätiö kutsui Oxfordin yliopiston väitöskirjatutkijan Samuel Miller McDonaldin analysoimaan poliittisen kentän pohjavirtauksia ja erityisesti demokraattisen sosialismin nousua USA:ssa.   Vasemmiston nousu? Yhdysvaltojen…

LUE LISÄÄ

Democratic Socialism in America


Kalevi Sorsa -säätiö | 26.10.2018

On November 6, 2018, the USA will vote in the mid-term elections. All 435 seats in the United States House of Representatives and a third of the 100 seats in the United States Senate will be contested. Also, 39 state and territorial governorships as well as numerous other state and local elections will be contested. Kalevi Sorsa Foundation invited Oxford scholar Samuel…

LUE LISÄÄ

Talous- ja ilmastopolitiikka vaalikaudella 2019–2023 -seminaari


Kalevi Sorsa -säätiö | 23.10.2018

Ilmastonmuutos ja sen torjunta ovat puhuttaneet suomalaisia harvinaisen kuuman kesän jälkeen. Moni koki ilmastonmuutoksen omakohtaisesti ensimmäistä kertaa. Poliitikoilta odotetaan tuntuvia toimenpiteitä. Seuraavaa vaalikautta pohjustava seminaari nostaa keskiöön talouden ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan toteuttamisen välisen suhteen: Millaisen talouden rakennemuutoksen Suomi tarvitsee ilmastonmuutoksen torjumiseksi? Mitä on ilmaston huomioon ottava vastuullinen taloudenpito? Miten valtiontalouden kysymyksenasettelu ja vastaukset muuttuvat, jos…

LUE LISÄÄ

2000 merkkiä tutkimuksesta: Tuoreesta maavertailusta risuja Suomen tulonjakojärjestelmälle


Kalevi Sorsa -säätiö | 19.10.2018

Journal of European Social Policy -julkaisussa Kyriacou et. al. (2018) vertailevat 28 länsimaata tulonjakojärjestelmien tehokkuutta aikavälillä 1995–2010. Tehokkuutta mitataan tutkimuksessa fiskaalisesti. Paperissa tarkastellaan tulonjakoa tasaavien tulonsiirtojen ja verotuksen (panos) yhteyttä keskeisiin tuloeromittareihin (tuotos), kuten gini-kertoimeen, ja hyödynnetään tästä saatua maakohtaista tehokkuusrankingia. Tulokset ovat hyvin mielenkiintoisia. Hallinnon laatu ja sosiaalinen pääoma (mitattuna luottamus -ja koulutusindikaattoreilla) vaikuttavat…

LUE LISÄÄ

Onko strategioista tullut tragedioita? Lapsiperheet ja lapset kuntien strategiatyössä -raportin julkistustilaisuus


Kalevi Sorsa -säätiö | 16.10.2018

Aika: torstai 1.11.2018 klo 12.00–14.45 Paikka: Kuntatalo (Graniitti-tila), Toinen Linja 14, Helsinki Raportin julkaisutilaisuutta voi seurata etäyhteydellä tästä. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on unohtunut kuntien lapsiperhestrategiatyöstä ja valtion toiminta viimeisen neljän vuosikymmenen aikana on lähinnä keskeyttänyt ja hämmentänyt kunnissa kulloinkin käynnissä ollutta, lasten ja nuorten parhaaksi tehtyä strategiatyötä. Näin väittävät dosentti Matti Rimpelä, strategiajohtaja Markku…

LUE LISÄÄ

Mikä ihmeen intersektionaalinen feminismi?


Kalevi Sorsa -säätiö | 12.10.2018

Viime vuosina termi intersektionaalisuus on esiintynyt julkisessa keskustelussa enenevissä määrin. Ensin sitä käytettiin lähinnä feminismin piirissä, mutta viime aikoina sana on putkehdellut esiin myös muissa yhteyksissä. Yleistymisestään huolimatta termi on edelleen monelle vieras. Lisäksi siinä on akateeminen sävy, joka saattaa aluksi tuntua vieraannuttavalta ja vaikealta. Mutta vaikka termi onkin alunperin lähtöisin akateemisesta maailmasta, koskettaa se…

LUE LISÄÄ

EMU rämpii vaan ei kaadu


Kalevi Sorsa -säätiö | 9.10.2018

Finanssikriisi johtui yksityisen sektorin epäonnistumisesta, jota ei osattu nähdä. Tällä väitteellä Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja VTT Jaakko Kiander sähköisti ilmapiiriä iltapäivän luennollaan. Kiander puhui otsikolla ”EMU:n uudistaminen ja tulevaisuus kriisikokemusten valossa”. Luento käsitteli talous- ja rahaliitossa ilmenneitä kriisejä erityisesti vaihtotaseiden ja Suomen kokemusten näkökulmasta. Kianderin mukaan Yhdysvalloista käynnistynyt ja Eurooppaan levinnyt finanssikriisi ei johtunut niinkään julkisesta sektorista,…

LUE LISÄÄ

Talous, tiede ja politiikka -kurssi


Kalevi Sorsa -säätiö | 9.10.2018

Mistä puhutaan, kun puhutaan taloudesta? Miten taloustiede ohjaa yhteiskuntamme toimintaa? Onko taloustieteessä vaihtoehtoisia näkökulmia? Voidaanko talouden ohjauskeinoilla ratkaista aikamme ongelmia? Ajatuspaja Vision ja Kalevi Sorsa -säätiön järjestämällä kurssilla perehdytään talouden toimintaan ja talouspolitiikkaan eri näkökulmista. Kurssin kuudesta tapaamisesta jokainen koostuu kahdesta asiantuntijan pitämästä esitelmästä ja vapaasta keskustelusta. Kurssilla ovat puhumassa muun muassa taloustieteen professori Matti…

LUE LISÄÄ

Hyvinvointi-investointien yhteiskunnalliset hyödyt


Kalevi Sorsa -säätiö | 3.10.2018

Hyvinvointivaltion merkitys inhimillisen ja sosiaalisen pääoman muodostumisessa, taloudelliset hyödyt ja hyötyjen mittaamisesta Mitä ovat sosiaaliset investoinnit ja millaisia taloudellisia vaikutuksia niillä on? Miten hyvinvointi-investointien taloudellisia vaikutuksia voidaan mitata ja mitä nämä mittaukset kertovat investointien hyödyistä? Seminaarissa kuullaan korkeatasoiset alustukset sosiaalisten investointien merkityksestä, sekä käydään keskustelua asiantuntijoiden kanssa. Puhujat: Professori Joakim Palme, Tukholman yliopisto Professori Roope Uusitalo,…

LUE LISÄÄ