14.10.2011 Kolmannen sektorin rooli maahanmuuttajien työllistämisessä


Kalevi Sorsa -säätiö | 4.07.2012

Aika: 14.10. klo 9:00-15:00 Paikka: Vanha kirjastotalo, musiikkisali, Keskustori 4, 33100 Tampere Kalevi Sorsa –säätiö ja Järjestöhautomo järjestävät 14.10.2011 Tampereella tilaisuuden, jossa käsitellään uuden kotoutumislain toimeenpanoa ja mahdollisuuksia Pirkanmaalla yhdistysten näkökulmasta. Aamupäivällä järjestetään aihetta käsittelevä työpaja. Työpaja on kaikille avoin ja sen sisältöä käsitellään myös iltapäivän seminaarissa. Erityisesti pohditaan mitä kotoutumispalveluja maahanmuuttajajärjestöt voisivat tarjota ja…

LUE LISÄÄ

25.11.2011 Harmaa talous maahanmuuttajien hyväksikäyttäjänä


Kalevi Sorsa -säätiö | 4.07.2012

Millaista kärsimystä maahanmuuttajien keskuuteen syntyy harmaan talouden kautta? Millainen todellisuus kätkeytyy sanojen ja viranomaislausuntojen taakse? Tilaisuudella tavoitellaan tietoisuuden lisäämistä harmaan talouden synkimmistä puolista.

LUE LISÄÄ

20.3.2012 Ihmisoikeudet kehityspolitiikan keskiöön: Miten Nicaragua putosi kartalta?


Kalevi Sorsa -säätiö | 4.07.2012

Suomi on saanut uuden Kehityspoliittisen toimenpideohjelman, joka ulkoasiainministeriön mukaan ”vastaa muuttuvan toimenpideympäristön ja tulevaisuuden tarpeisiin sekä auttaa maita irti apuriippuvuudesta”. Lähtökohtana on ”ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen”. Suurimman huomion uusista linjauksista on saanut päätös vetäytyä Nicaraguasta, joka on ollut Suomen kehitysyhteistyön keskeisiä kohteita yli 30 vuotta. Näin siitä huolimatta, että äärimmäinen köyhyys listataan maailmanlaajuisesti suurimmaksi yksittäiseksi ihmisoikeuskysymykseksi…

LUE LISÄÄ

10.4.2012 Marx Goes Kapakka


Kalevi Sorsa -säätiö | 4.07.2012

Marxismi-leninismi laskettiin 1980–90-lukujen taitteessa poliittisena oppina samaan hautaan Neuvostoliiton kanssa. Vapaa markkinatalous ja globaali kapitalismi näyttäytyivät historian voittajina, joille ei politiikan keinoin sopinut asettaa rajoja. Parissakymmenessä vuodessa asetelma on jälleen muuttunut. Uusliberalismi, globalisaatio ja kapitalismi ovat tuottaneet kriisejä, joiden analysointiin on etsitty apuja myös Karl Marxin opeista. Ääritapauksissa voi puhua jopa muoti-ilmiöstä, jossa populaarit saarnamiehet…

LUE LISÄÄ

12.3.2012 Miten perusterveydenhuolto pelastetaan?


Kalevi Sorsa -säätiö | 4.07.2012

Kunnallisen perusterveydenhuollon resurssit ovat pienentyneet, terveyserot kasvavat ja järjestelmä kaipaa pikaista korjausta. Onko valtion otettava ohjat käsiin? Mitkä ovat strategisen ohjauksen mahdollisuudet? Kalevi Sorsa -säätiön ja Suomen sosiaali ja terveys ry:n järjestämässä seminaarissa etsitään ratkaisuja perusterveydenhuollon polttavimpiin kysymyksiin. Tilaisuuden pääpuhuja on HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén ja kommentaattoreiksi ovat lupautuneet Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Leena Rosenberg-Ryhänen ,…

LUE LISÄÄ

Maajanmuuttaja- järjestöt palveluntuottajina?


Kalevi Sorsa -säätiö | 10.06.2012

Ilkka Vuorikurun artikkelissa käsitellään uuden kotoutumislain näkökulmasta maahanmuuttajajärjestöjen halukkuutta ja resursseja ryhtyä kunnallisiksi palveluntuottajiksi. Kirjoitus toteutettiin yhteistyössä Suomen Pakolaisavun kanssa ja se perustuu Vaasassa, Tampereella ja Helsingissä pidettyihin workshoppeihin maahanmuuttajajärjestöjen edustajien kanssa. Artikkeli nojaa workshoppien keskusteluissa ilmenneisiin teemoihin, mutta siinä arvioidaan yleisesti myös kaupunkien ja kuntien maahanmuuttajatyön kehitystarpeita. Kunnilla on mahdollisuus maahanmuutto-ohjelmia laadittaessa kehittää tätä osa-aluetta.…

LUE LISÄÄ

Maajanmuuttajajärjestöt palveluntuottajina?


Kalevi Sorsa -säätiö | 10.06.2012

Ilkka Vuorikurun artikkelissa käsitellään uuden kotoutumislain näkökulmasta maahanmuuttajajärjestöjen halukkuutta ja resursseja ryhtyä kunnallisiksi palveluntuottajiksi. Kirjoitus toteutettiin yhteistyössä Suomen Pakolaisavun kanssa ja se perustuu Vaasassa, Tampereella ja Helsingissä pidettyihin workshoppeihin maahanmuuttajajärjestöjen edustajien kanssa. Artikkeli nojaa workshoppien keskusteluissa ilmenneisiin teemoihin, mutta siinä arvioidaan yleisesti myös kaupunkien ja kuntien maahanmuuttajatyön kehitystarpeita. Kunnilla on mahdollisuus maahanmuutto-ohjelmia laadittaessa kehittää tätä osa-aluetta.…

LUE LISÄÄ

Kotihoitoloukku?


Kalevi Sorsa -säätiö | 9.06.2012

Saija Kalenius ja Esa Suominen arvioivat kriittisesti kotihoidon tukea osana pohjoismaista ja suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. He tarkastelevat yleisimpiä väitteitä, joilla kotihoidon tukemista julkisista varoista perustellaan sekä pyritään, tilastojen ja tutkimusten valossa, osoittamaan nykymuotoisen tukijärjestelmän aiheuttamia ongelmia ja seurauksia niin yhteiskunnassa kuin yksilöiden elämässä. Impulsseja 2012: Kotihoitoloukku?

LUE LISÄÄ

Budjetti eilisen vai huomisen Euroopalle?


Kalevi Sorsa -säätiö | 8.06.2012

Antton Rönnholm analysoi ajankohtaista keskustelua EU:n rahoituksesta ja budjetin painopisteistä. EU:n menojen painopisteet ovat jälleen kerran rakentumassa historialliselle jatkumolle ja kansalliselle jakopolitiikalle. Komission budjettiesitys oli askel oikeaan suuntaan, mutta aidot poliittiset arvovalinnat tai pitkän tähtäimen strategiset linjaukset uupuvat. Painotukset eivät ylipäätään tue riittävästi EU2020 -kasvu- ja työllisyysstrategian toteutumista. Rönnholm esittää mm. maatalous- ja aluepolitiikan uudistamista, panostuksia liikenne- ja energiaverkkoihin sekä EU:lle aidosti omia verotuloja.

LUE LISÄÄ

Syyrian tilanteen taustoista


Kalevi Sorsa -säätiö | 7.06.2012

Impulsseja 2/2011: Syyrian tilanteen taustoista Saana-Maria Jokinen kirjoittaa Impulsseja-artikkelissa 2/2011 Syyrian kriisin taustoista. Syyriassa poliittista ja taloudellista valtaa käyttää alaviitti-eliitti, johon myös presidentti Bashar Al Assad kuuluu. Tavallisten syyrialaisten mahdollisuudet menestyä omassa maassaan riippuvat ensisijassa heidän suhteistaan maata hallitsevaan alaviitti-eliittiin. Tämä selittänee, korkean nuorisotyöttömyyden ohella, osaltaan nuorison keskeistä roolia viimeaikaisessa kansannousussa. Syyrian hallinto käyttää mielenilmausten tukahduttamiseen shabeehaa . Tämä…

LUE LISÄÄ