Blogi

Sukellus eriarvoisuuteen


Maija Mattila | 16.09.2019

Keväällä 2019 käytiin julkisuudessa keskustelua siitä, onko eriarvoisuus Suomessa kasvanut vai ei. Keskustelu sai pontimen sosialidemokraattien eduskuntavaalikampanjasta, jossa keskeiseksi nostettiin eriarvoisuuskehityksen pysäyttäminen. Vihreiden Osmo Soininvaara vastasi demareiden kampanjaan kirjoittamalla, että eriarvoisuus ei ole kasvanut. Väitettään Soininvaara perusteli sillä, että gini-kertoimella mitattuna tuloerot eivät ole kasvaneet 2000-luvulla. Myös kokoomuksen Juhana Vartiainen peräänkuulutti näyttöä eriarvoisuuden kasvusta Suomessa.*…

LUE LISÄÄ

Suomessa panostetaan liian vähän hallintoon ja se aiheuttaa ongelmia


Kalevi Sorsa -säätiö | 9.09.2019

Suomi päätyy kummaan seuraan päätöksentekoa valmistelevan ja kansalaisia palvelevan hallinnon kansainvälisessä vertailussa. Suomi jää nimittäin reilusti jälkeen esimerkiksi Itävallasta, Ruotsista, Alankomaista, Saksasta ja Sveitsistä, kun hallinnon menot suhteutetaan koko julkisen sektorin menoihin. Itseasiassa tässä vertailussa Suomi sijoittuu merkittävästi OECD-maiden keskiarvon alapuolelle. Vain Tsekki, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Irlanti, Israel, Slovenia, Latvia ja Unkari käyttävän Suomea pienemmän osan…

LUE LISÄÄ

Alustataloudessa työtä tekeviä on suojeltava


Maija Mattila | 22.08.2019

Työehtojen ja sosiaaliturvan parantaminen on EU:ssa jäänyt kahtena edellisenä vuosikymmenenä vapaiden markkinoiden kehittämisen jalkoihin. Nopeasti kasvava internet- eli alustatalous edellyttää kuitenkin toimia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin vahvistamiseksi. Internettalouden mukana Suomeenkin on rantautunut työn teettämisen tapa, jossa tiettyjä sovelluksella välitettäviä työtehtäviä teetetään ilman työsuhdetta silloinkin, kun työ muistuttaa työsuhdetta. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari sisältää periaatteet, jotka…

LUE LISÄÄ

Jaakko Blomberg: Reunamerkintöjä hallituksen turvallisuuspolitiikasta


Kalevi Sorsa -säätiö | 18.07.2019

Uuden hallituksen ohjelman ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa osuuksissa on tuotu esiin sekä toimintaympäristön kuvausta että ohjelmallisia lausumia. Kielenkäyttö toistaa paljolti vuosien 2016 ja 2017 ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja puolustuspoliittisen selontekoja ja niistä Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan antamia mietintöjä. Kun hallitusohjelmassa esitetään toimintalinjauksia, esiin tulee Suomen tilanteen monimielisyyksiä tai paremminkin jännitteitä. Siinä ei ole mitään erikoista, niin on…

LUE LISÄÄ

EU:n on otettava vahva ote Länsi-Balkanin kehityksestä


Samuli Sinisalo | 14.06.2019

EU:n laajentuminen Länsi-Balkanille on harvinaisen ajankohtainen aihe. Viimeisten parin vuoden aikana erityisesti nykyinen Pohjois-Makedonia on ottanut valtavia askeleita eteenpäin ja myös Albania on saanut positiivisen jäsenyyssuosituksen EU-komissiolta. Pontena kehitykselle maissa on ollut nimenomaan EU:n tarjoama jäsenyysperspektiivi. Nyt Balkanin maista erityisesti Pohjois-Makedonian tehtyä kotiläksynsä, olisi jälleen EU:n vuoro vastata omasta puolestaan. Valitettavasti laajentuminen on tällä hetkellä…

LUE LISÄÄ

USA:n välivaalit ja 116. kongressi


Kalevi Sorsa -säätiö | 11.06.2019

USA:ssa pidetään vaalit joka toinen vuosi. Vaalit kulkevat syklissä siten, että joka neljäs vuosi valitaan presidentti ja siitä kahden vuoden päästä valitaan uudelleen kongressin edustajainhuoneen 435 edustajaa ja kolmasosa senaattoreista. Välivaaleissa valitaan myös osavaltiotason päättäjiä, mutta sen lisäksi välivaaleja pidetään mittarina istuvan presidentin suosiosta. Vaikka poliittiset mannerlaatat eivät valtavasti järisseet, olivat vuoden 2018 välivaalit silti…

LUE LISÄÄ

Mikä on investointi?


Aatu Puhakka | 10.06.2019

Sekä keväällä käydyissä eduskuntavaaleissa että hallitusohjelman ympärillä virinneessä keskustelussa on kiinnitetty poikkeuksellisen paljon huomiota investoinnin käsitteeseen. Käsite on henkilöitynyt erityisesti Antti Rinteeseen, jonka keskeinen viesti on ollut, että investointeihin ja pysyviin menonlisäyksiin voidaan käyttää enemmän rahaa. Investointeja ja menonlisäyksiä päätyikin hallitusohjelmaan, mutta velkahaukat voivat olla tyytyväisiä siitä, että kaikkea ei toteuteta velkarahalla vaan myös omaisuuksien…

LUE LISÄÄ

EU komissio suosittaa jäsenyysneuvottelujen aloittamista Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa


Samuli Sinisalo | 29.05.2019

EU komissio julkaisi tänään vuosittaisen maaraporttinsa ja suosituksensa Länsi-Balkanin maista. Komissio suosittelee, että jäsenyysneuvottelut aloitetaan Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Suositus on positiivinen asia, varsinkin, kun otetaan huomioon Pohjois-Makedonian kehitys viimeisen parin vuoden aikana, josta selkein esimerkki on nimikiistan ratkaiseminen Kreikan kanssa. Komissio antoi tosin jo vuosi sitten positiivisen suosituksen näille kahdelle maalle, mutta viime kesänä…

LUE LISÄÄ

Vähemmän järkevää politiikkaa ja enemmän vastustamista, kiitos


Aatu Puhakka | 26.04.2019

Vaaleissa ehdolla olevaa ei käy kateeksi. Äänestäjät pitäisi vakuuttaa oman ja puolueen linjan auvoisuudesta sekä ehdokkaan pätevyydestä. Samalla viestinnän pitäisi olla napakkaa. Ei liikaa poliittista jargonia ja vaikeita termejä, vaan ymmärrettävää puhetta asioista, jonka lapsikin voi ymmärtää. Usein ehdokkaat päätyvätkin listaamaan asioita, jonka puolesta he ovat tai joita he vastustavat. Heikompiosaisten puolella – ahneutta vastaan,…

LUE LISÄÄ

Eduskuntavaalit ja suomalaisen politiikan tuleva uusi normaali


Otto Köngäs | 18.04.2019

Vaalien alla ja jälkimainingeissa poliittinen keskustelu keskittyy voimakkaasti puolueiden keskeisiin henkilöihin ja taktisiin asetelmiin. Yksittäisten henkilöiden nousut ja laskut omissa puolueissaan tai puolueiden taktiikoiden muutokset ovat kuitenkin seurausta laajemmista ja syvemmistä yhteiskunnallisista muutoksista. Vaalien tuloksia ja seurauksia onkin hedelmällistä analysoida akuutin poliittisen tilanteen lisäksi myös pidemmän aikajänteen ja laajemman kontekstin kautta. Näiden eduskuntavaalien keskeisin ilmiö…

LUE LISÄÄ