Julkaisut

USA:n välivaalit ja 116. kongressi


Kalevi Sorsa -säätiö | 11.06.2019

USA:ssa pidetään vaalit joka toinen vuosi. Vaalit kulkevat syklissä siten, että joka neljäs vuosi valitaan presidentti ja siitä kahden vuoden päästä valitaan uudelleen kongressin edustajainhuoneen 435 edustajaa ja kolmasosa senaattoreista. Välivaaleissa valitaan myös osavaltiotason päättäjiä, mutta sen lisäksi välivaaleja pidetään mittarina istuvan presidentin suosiosta. Vaikka poliittiset mannerlaatat eivät valtavasti järisseet, olivat vuoden 2018 välivaalit silti…

LUE LISÄÄ

Aatu Puhakka: Sosiaalinen investointi – Käsite ja mahdollisuudet hyvinvointivaltion uudistamiselle


Kalevi Sorsa -säätiö | 23.05.2019

Tutkimus: Sosiaalisia investointeja ei ole varaa jättää tekemättä Julkisessa keskustelussa julkinen sektori ja hyvinvointivaltio nähdään usein kasvua hidastavana kivirekenä. Tämä suppea näkökanta ei kuitenkaan huomioi hyvinvointivaltion kykyä tulevaisuusorientoituneisiin sosiaalisiin investointeihin. Hyvinvointivaltio voi tukea kasvua ja hyvinvointia tekemällä sosiaalisia investointeja väestön osaamiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kautta. Näin arvioi Kalevi Sorsa -säätiön tutkija Aatu Puhakka tuoreessa…

LUE LISÄÄ

Jaakko Kiander: EMUn kehittäminen ja Suomi – rahaliiton uudistaminen kriisikokemusten valossa


Kalevi Sorsa -säätiö | 17.05.2019

Euroalueen kriisin syynä olivat erityisesti yksityisen sektorin velkaantuminen ja pitkäaikaiset kilpailukyvyn erot jäsenmaiden välillä. Näihin ongelmiin ei voida puuttua asettamalla jäsenvaltioiden budjeteille uusia rajoitteita. Lisäksi etenkin Suomen kannalta on tärkeää, etteivät EU:n säännöt liikaa rajoita finanssipolitiikan liikkumavaraa. Näin väittää dosentti Jaakko Kiander Kalevi Sorsa -säätiön julkaisemassa raportissa ”EMUn kehittäminen ja Suomi – rahaliiton uudistaminen kriisikokemusten…

LUE LISÄÄ

Pamfletti: EU:n tasa-arvopolitiikkaan U-käännös


Kalevi Sorsa -säätiö | 6.05.2019

Euroopan Unionin (EU) tasa-arvopolitiikka on ollut hukassa vuoden 2008 talous- ja eurokriisin jälkeen. Sitä ennen EU edisti vahvemmin sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta EU-jäsenmaissa, mutta tällä hetkellä tasa-arvo on jäänyt talouskuripolitiikan jalkoihin. Naiset ja EU -pamfletissa (Kalevi Sorsa -säätiö ja Demarinaiset) tasa-arvokysymyksiä EU:ssa analysoivat Anna Elomäki, Zita Gurmai, Teea Kortetmäki, Miapetra Kumpula-Natri, Kevät Nousiainen, Kaisa Penny (toim.) ja Outi Viitamaa-Tervonen. Euroopan…

LUE LISÄÄ

Maija Mattila: Työ ja työntekijöiden oikeudet alustataloudessa – Ongelmista ratkaisuihin


Kalevi Sorsa -säätiö | 29.04.2019

Tiettyjen alustayritysten liiketoimintamallin ytimessä on työntekijöiden oikeuksien polkeminen. Nämä yritykset eivät olisi kannattavia, mikäli ne maksaisivat työn tekemisestä aiheutuvat sosiaaliset kulut täysimääräisesti. Näin sanoo yhteiskuntatieteiden tohtori ja Kalevi Sorsa -säätiön projektitutkija Maija Mattila, joka on kirjoittanut raportin ”Työ ja työntekijöiden oikeudet alustataloudessa – Ongelmista ratkaisuihin” (Kalevi Sorsa -säätiö 2019). Raportti on katsaus alustojen kautta työskentelyn…

LUE LISÄÄ

Katsaus: Nuorisotakuu Suomessa ja Euroopassa


Kalevi Sorsa -säätiö | 10.04.2019

Mielipidemittausten mukaan nuorten syrjäytyminen on yksi kansalaisia eniten huolestuttavista yhteiskunnallisista aiheista. Menneen vuosikymmenen talouskriisi iski erityisesti nuoriin ja nosti nuorisotyöttömyysluvut hälyttävän korkeiksi eri puolilla Eurooppaa. Kriisiin vastattiin kehittämällä nuorisotakuu, joka lupasi nuorille apua työ- tai opiskelupaikan muodossa. Suomessa kehitetty nuorisotakuun malli vaikutti suuresti EU:n malliin, mutta kiitoksesta huolimatta, on se miltei unohdettu kotimaassa. Tähän julkaisuun…

LUE LISÄÄ

Tutkimus: Internetin digitaaliset alustat ainoa tulonlähde 28 200 työikäiselle suomalaiselle


Kalevi Sorsa -säätiö | 4.04.2019

Tuoreen tutkimuksen mukaan 8,2 prosenttia työikäisestä väestöstä Suomessa on tehnyt internetin digitaalisten alustojen kautta työtehtäviä vähintään kerran viikossa. Joulukuussa 2018 toteutettu kyselytutkimus on yksi harvoista alustavälitteisen työn laajuutta Suomessa kyselytutkimuksella selvittäneistä tutkimuksista. Tutkimuksen tilasivat Foundation for European Progressive Studies -ajatuspaja (FEPS), UNI Europa, Kalevi Sorsa -säätiö ja Palvelualojen ammattiliitto PAM, ja sen toteuttivat Hertfordshiren yliopisto…

LUE LISÄÄ

Ratkaisuja populismiin


Kalevi Sorsa -säätiö | 20.03.2019

[For English, please see here.] Tuoreen haastatteluihin perustuvan tutkimuksen mukaan populististen puolueiden kannattajia Suomessa, Unkarissa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa yhdistää vahva 1980- ja 1990-lukuihin liittyvä nostalgia, kansallistunteen voimistuminen sekä turvallisuuden, vakauden ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden kaipuu. Populistipuolueiden äänestäjien mielissä 1980- ja 1990-luvut olivat taloudellisesti vakaita ja työpaikat turvattuja. Nykyaikaa sen sijaan leimaa globalisaatio, jonka koetaan uhkaavan…

LUE LISÄÄ

Pekka Ristelä: EU:n työmarkkina- ja sosiaalipolitiikkaa viisainta kehittää vähimmäislakien kautta


Kalevi Sorsa -säätiö | 22.02.2019

Kalevi Sorsa -säätiön tuoreessa julkaisussa ”Sosiaalinen Eurooppa: vähimmäisnormeja vai politiikkaohjausta?” SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä esittää, että EU:n työmarkkina- ja sosiaalipolitiikkaa ei pidä yhdistää unionitason talouspoliittiseen ohjaukseen. Sen sijaan työmarkkina- ja sosiaalipolitiikan kehittäminen vähimmäislainsäädännön avulla on Ristelän mukaan unionin tulevaisuuden kannalta turvallisempaa. Sosiaaliseksi Euroopaksi kutsutusta EU:n työmarkkina- ja sosiaalipolitiikasta on nyt loppua lähestyvällä eurovaalikaudella…

LUE LISÄÄ

Sinisalo and Spasov: Finnish EU Presidency and the Enlargement in the Western Balkans


Kalevi Sorsa -säätiö | 30.01.2019

Samuli Sinisalo Kalevi Sorsa-säätiöstä ja Aleksandar Spasov Progres Institutesta, Makedoniasta, käyvät julkaisussa läpi Länsi-Balkanin EU-jäsenyystilannetta ja Suomen EU-puheenjohtajuuta. Kuusi Länsi-Balkanin maata ovat pyrkineet EU:n jäseniksi kohta kolme vuosikymmentä, mutta valmista ei ole tullut. Sitoutuminen on ollut vaillinaista sekä EU:n puolelta että maissa itsessään. Vuonna 2018 EU Komissio julkaisi uuden Länsi-Balkania koskevan strategian: ”A credible enlargement…

LUE LISÄÄ