Julkaisut

Markku Valtanen: Supertekoälyn sosiaalietiikkaa


Kalevi Sorsa -säätiö | 21.06.2018

Ihmistä älykkäämpi koneäly voi jonain päivänä olla todellisuutta. Tästä supertekoälystä tulee luultavasti kaikkein vallankumouksellisin teknologia koskaan ja sen myötä ihmiskunnalle avautuu valtavia mahdollisuuksia niin hyvään kuin pahaan. Vaikka supertekoälyn aikakausi on vielä etäällä tulevaisuudessa, on siitä käytävän yhteiskunnallisen arvokeskustelun aika alkaa. Projektitutkija Markku Valtanen tarkastelee Kalevi Sorsa -säätiön Impulsseja-esseessä supertekoälyyn liittyviä eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.…

LUE LISÄÄ

Matti Niemi: EU:n tuleva rahoituskehys: Nettomaksajan kirous


Kalevi Sorsa -säätiö | 7.06.2018

Euroopan unionin instituutiot ja jäsenvaltiot ovat käynnistäneet neuvottelut EU:n seuraavasta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027. VTM Matti Niemi perkaa EU:n budjettikäytännön taustoja, komission esitystä ja vaihtoehtoja Kalevi Sorsa -säätiölle kirjoittamassaan raportissa “EU:n tuleva rahoituskehys: Nettomaksajan kirous”. Komission esityksessä EU-budjettia esitetään kasvatettavaksi Britannian tulevasta EU-erosta huolimatta. ”Esitykseen on vaikuttanut taloudellisen noususuhdanteen lisäksi Eurooppa-myönteinen aalto, joka sai alkunsa liberaalin…

LUE LISÄÄ

Laura Bordi & Jussi Okkonen: Tietotyön ergonomia päivitettävä informaation aikakaudelle


Kalevi Sorsa -säätiö | 30.05.2018

Keskeyttääkö sähköpostin tai pikaviestin saapuminen yhtenään käsillä olevan työtehtäväsi? Koetko informaatiotulvan vähentävän omaa kontrollia työhösi? Ovatko digitaaliset työvälineet hämärtäneet työn ja muun elämäsi välistä rajaa? Perinteisesti ergonomia liittyy fyysiseen työympäristöön, mutta tietotyön lisääntyessä työergonomian käsitettä on aika laajentaa huomioimaan nykyistä vahvemmin työn informaatioympäristöön liittyvät tekijät. Informaatioergonomian näkökulma tietotyöhön -julkaisussa tutkijat Laura Bordi ja Jussi Okkonen Tampereen…

LUE LISÄÄ

Jenni Karjalainen: Disruptioita posliinikaupassa


Kalevi Sorsa -säätiö | 28.05.2018

Suomi hellii itsestään ajatusta innovaatiovetoisena osaamistaloutena. Silti emme osaa työelämässä jättää toisintekemiselle riittävästi tilaa, väittää Disruptioita posliinikaupassa –pamfletin Kalevi Sorsa -säätiölle kirjoittanut Jenni Karjalainen. ”Työelämän rakenteellisista jäykkyyksistä puhutaan Suomessa paljon. Joustoja haetaan luomalla uutta, yhtä lailla jäykkää lainsäädäntöä. Meidän pitäisi kiinnittää merkittävästi enemmän huomiota työelämän arkeen ja luoda mahdollisuuksia ja paikkoja asioiden tekemiselle toisin”, Karjalainen…

LUE LISÄÄ

Hanna Ojanen: Suomen EU-puheenjohtajuus: mitä kolmas kerta sanoo?


Kalevi Sorsa -säätiö | 18.05.2018

Suomesta tulee EU:n puheenjohtajamaa kolmannen kerran heinäkuussa 2019. Kansainvälisen politiikan dosentti ja pitkän linjan EU-tutkija Hanna Ojanen käsittelee ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiölle kirjoittamassaan raportissa ”Suomen EU-puheenjohtajuus: mitä kolmas kerta sanoo?” puheenjohtajakauteen liittyviä odotuksia sekä laajemmin EU:n puheenjohtajuuden muuttuvaa merkitystä. Ojasen mukaan avainkysymys liittyy siihen, haluaako tuleva hallitus keskittyä Suomea lähellä oleviin kysymyksiin ja suorittaa puheenjohtajakauden…

LUE LISÄÄ

Disruptioita posliinikaupassa -pamfletin julkistus


Kalevi Sorsa -säätiö | 2.05.2018

Työelämän rakenteellisista jäykkyyksistä puhutaan paljon. Joustoja haetaan luomalla uutta, yhtä lailla jäykkää lainsäädäntöä. Työn ja työelämän tekevät kuitenkin ihmiset, joiden toimintaa voi lainsäädännöllä ohjata vain rajallisesti. Ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiö julkaisee Jenni Karjalaisen Disruptioita posliinikaupassa -pamfletin, joka tuo työelämän kehittämiseen arjen näkökulman. Karjalaisen mukaan Suomi hellii itsestään ajatusta innovaatiovetoisena osaamistaloutena, mutta työelämässä emme riittävästi osaa…

LUE LISÄÄ

Anna Elomäki: Feministisempää talouspolitiikkaa


Kalevi Sorsa -säätiö | 28.03.2018

Tutkijatohtori Anna Elomäki haastaa poliittiset päättäjät miettimään monipuolisia toimia tasa-arvon edistämiseksi seuraavalla hallituskaudella. Elomäki on kirjoittanut ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiölle tutkimusraportin  “Feministisempää talouspolitiikkaa. Seitsemän askelta kohti tasa-arvoa edistävää ja syrjimätöntä talouspolitiikkaa”. Elomäki painottaa, että konkreettinen seuraavan hallituksen toteutettavissa oleva uudistus on sukupuolitietoinen budjetointi ja talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi. Sukupuolitietoinen budjetointi on tasa-arvon edistämisen strategia, jossa talousarviota…

LUE LISÄÄ

Will Sapp: Onko Justin Trudeaun hallitus edistyksellisten arvojen globaali valopilkku?


Kalevi Sorsa -säätiö | 16.03.2018

Kanadalainen oikeustieteen tohtori William Sapp analysoi ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiölle kirjoittamassaan Impulsseja-artikkelissa Kanadan sosiaaliliberaalin pääministeri Justin Trudeaun politiikkaa ja poliittista tyyliä. Trudeau on Sappin mukaan onnistunut – kuten Barack Obama ja Emmanuel Macron omissa maissaan – vahvistamaan kanadalaisten tulevaisuudenuskoa ja vahvistamaan maansa liberaalia imagoa eri puolilla maailmaa. Trudeaun ansioksi voidaan myös laskea avoimuuden ja tasa-arvon…

LUE LISÄÄ

Markus Holmgren: Tietön taival – mikä on Kiinan Uusi silkkitie, mitä sillä tavoitellaan ja mitä sen toteutuminen edellyttää?


Kalevi Sorsa -säätiö | 22.02.2018

Kiinan presidentti Xi Jinping asetti vuonna 2013 tulevaisuuden visioksi Uuden silkkitien rakentamisen. Kalevi Sorsa -säätiön projektitutkijana työskennellyt Markus Holmgren analysoi kirjoittamassaan Impulsseja-julkaisussa Kiinan suurhanketta ja tarjoaa laajan suomenkielisen katsauksen aihepiiriin. ”Uusi silkkitie tulisi ymmärtää laajana Kiinan politiikan suuntaa kuvaavana käsitteenä, ei niinkään yksittäisenä hankkeena. Uuden silkkitien kautta on pyritty edistämään Kiinan ja Keski-Aasian välistä kauppaa…

LUE LISÄÄ

Maija Mattila: Alustatalouden haasteet työntekijälle


Kalevi Sorsa -säätiö | 10.01.2018

Internetin digitaalisten alustojen kautta paitsi jaetaan ja vuokrataan vajaakäytöllä olevaa omaisuutta, myös välitetään työvoimaa erilaisiin työtehtäviin. Alustatalouden työntekijänäkökulmaa valottaa Kalevi Sorsa -säätiön Impulsseja -raportti ”Alustatalouden haasteet työntekijälle”, jonka on kirjoittanut projektitutkija, YTT Maija Mattila. Alustatalouden on ennustettu kasvavan voimakkaasti, ja siksi sitä kuvaavalla tiedolla ja politiikkatoimenpiteillä on jo kiire. Ilmiöstä käytetään alustatalouden lisäksi nimitystä jakamistalous,…

LUE LISÄÄ