Demokratia muutoksessa

Political concept: Painted red Election icon on Black Brick wall background with Scheme Of Hand Drawn Politics Icons

Demokratia muutoksessa -hankkeessa analysoidaan moninaistuvia ja erityviä yhteiskunnallisia osallistumistapoja ja mietitään miten nykyjärjestelmän tulisi vastata näihin muutoksiin.

Äänestysaktiivisuus on laskenut viime vuosikymmenien aikana, vaikka kansalaisten kiinnostus politiikkaan on kasvanut. Yhä suurempi osa kansalaisista kyseenalaistaa sen, kuinka perinteinen poliittinen ja puoluejärjestelmä välittää heidän näkemyksiään päätöksentekoon ja sen valmisteluun.  Hankkeessa selvitetään yhteiskunnallisissa osallistumistavoissa tapahtuneita muutoksia ja kysytään, riittävätkö järjestelmää täydentävät suoran demokratian ja lähidemokratian sovellukset paikkaamaan kansanvallan kasvavaa vajetta.

Mikä rooli jää puolueille? Miten saataisiin vähän osallistuvat väestöryhmät aktiivisemmin mukaan ja kiinnitettyä osaksi päätöksentekojärjestelmää?

Merja-199x300 (2)

Merja Jutila Roon

Projektitutkija
Demokratia muutoksessa -hanke

merja.jutila.roon@sorsafoundation.fi

Kalevi Sorsa -säätiö