Demokratian tukeminen Länsi-Balkanilla – Kehitystä ja sillanrakennusta (2019-2022)

Kalevi Sorsa -säätiö jatkaa demokratiatyötään Länsi-Balkanilla. Pohjois-Makedonian lisäksi Säätiön hanke on vuoden 2019 alusta laajentunut myös Albaniaan ja Bosnia-Herzegovinaan. Hanke keskittyy monikulttuurisen ja toimivan demokratian tukemiseen. Hankkeella vahvistetaan nuorten ääntä kouluttamalla yhteiskunnallisesti aktiivisia nuoria Pohjois-Makedoniassa, Albaniassa ja Bosnia-Herzegovinassa ja lisäksi fasilitoimme Länsi-Balkanin poliittisten ajatuspajojen yhteistyötä yli kansallisten ja etnisten rajojen. Kalevi Sorsa -säätiö on tukenut demokratiaa Makedoniassa vuodesta 2008 yhteistyössä paikallisen kumppanin Progres Institute for Social Democracyn kanssa. Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön hanketuen avustuksella.

Tausta

Makedonia on monietninen valtio, joka itsenäistyi vuonna 1991. Makedonia oli entisen Jugoslavian valtioista ainoa, jonka itsenäistyminen sujui ilman aseellista konfliktia. Huolimatta itsenäisyyden alkuajan rauhallisista ajoista, vuonna 2001 puhkesi konflikti makedonien ja suurimman vähemmistön albaanien välille.  Konfliktin taustalla oli albaanien tyytymättömyys kielellisiin oikeuksiinsa ja edustukseen julkisissa instituutioissa. Ohridin rauhansopimus allekirjoitettiin 13. elokuuta 2001 kansainvälisen yhteisön väliintulon seurauksena.

Ohridin rauhansopimuksen seurauksena vähemmistöoikeuksia parannettiin institutionaalisella tasolla. Huolimatta parannuksista vähemmistöjen asemassa, yhteiskunnalliset erot ja vuorovaikutuksen puute ovat säilyneet etnisten ryhmien välillä. Tämä näkyy Makedoniassa niin kuin myös muualla Länsi-Balkanilla etnisesti jakautuneina kansalaisjärjestöinä ja poliittisina puolueina.

Makedonia sai EU:n hakijamaan statuksen vuonna 2005, mutta integraatio ei ole edennyt johtuen ratkaisemattomasta nimikiistasta Kreikan kanssa. Viime vuosina makedonialaista yhteiskuntaa on vaivannut myös syvä demokratian taantuma. Itsenäinen media on ahtaalla, yhteiskunta on voimakkaasti politisoitunut ja kansalaisten osallistuminen vähäistä.

Makedoniassa yhteiskunnan suurimpia haasteita kehitykselle on etnisen jakautumisen lisäksi heikko demokraattinen kulttuuri. Poliittinen dialogi on olematonta, ei ainoastaan etnisten ryhmien vaan myös poliittisten puolueiden, erityisesti hallituksen ja opposition, välillä.

Erityisiä haasteita liittyy myös nuorten tilanteeseen Makedoniassa. Nuorten työttömyysaste on Euroopan korkein, ja yhä useampi suunnittelee muuttavansa pois vaikeista yhteiskunnallisista olosuhteista.

Hanketoiminnot

Hankkeen tavoitteena on tukea monikulttuurista demokratiaa ja vakautta Makedoniassa. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten ääntä yhteiskunnassa ja päätöksenteossa sekä vähentää ennakkoluuloja etnisten ryhmien välillä. Tavoitteena on lisätä vahvistaa monikulttuurisen nuorisofoorumin kapasiteettia, lisätä luottamusta ja omaehtoista etnisten ryhmien välistä yhteistyötä sekä levittää tietoa monikulttuurisuudesta, demokratiasta ja nuoria koskettavista kysymyksistä.

Vuonna 2018 hanke tukee nuorisofoorumin toimintaa kuten työpajoja, koulutuksia opintopiirejä ja vaikuttamistyötä. Foorumissa on mukana poliittisia nuorisojärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä, ja se käsittelee nuorten itsensä valitsemia kysymyksiä. Foorumi järjestää paikallistoimintaa ruohonjuuritason aktiiveille sekä pyrkii vaikuttamaan julkiseen keskusteluun mm. keskustelutilaisuuksia järjestämällä. Tarkoitus on vahvistaa nuorten ruohonjuuritason aktiivien kapasiteettiä ja kannustaa heitä yhteistyöhön yli etnisten rajojen. Foorumi edistää myös omaehtoisuutta, osallistumista, tasa-arvoa, molemminpuolista oppimista ja erilaisten mielipiteiden hyväksymistä.

Hanke tukee myös poliittisen koulutuksen ohjelmaa, Political Academy for Social Democracy, järjestämällä yhden koulutusviikonlopun, jossa käsitellään monikulttuurisuutta ja demokratiaa. Koulutusohjelmassa koulutetaan tulevaisuuden poliittisia päättäjiä.

Kalevi Sorsa -säätiö