Merja Jutila Roon: Kenen demokratia?


Kalevi Sorsa -säätiö | 22.11.2016

Suomalaisen demokratian suurin ongelma on poliittisen osallistumisen epätasainen jakautuminen eri ryhmien välillä. Näin arvioi valtiotieteen tohtori Merja Jutila Roon raportissaan Kenen Demokratia? Miten edustuksellinen demokratia saadaan toimimaan nykyajassa, joka ilmestyy ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiön julkaisemana.

Perinteisiä vaikutuskanavia hyödyntävät ahkerimmin politiikasta paljon tietävät, korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset. Nuoret, ammattikoulutetut, työttömät ja työväestö jättävät helposti osallistumatta.

Vinoutuma ei korjaannu pelkästään osallistumistapoja monipuolistamalla, sillä myös uusia vaikuttamisen kanavia hyödyntävät ahkerimmin hyväosaiset. Liikkeelle olisikin lähdettävä edustuksellisen demokratian vahvistamisesta laajemman osallistumisen kautta.

Toimenpiteitä tulisi kohdentaa erityisesti nuoriin alentamalla äänestysikää ja lisäämällä demokratiakasvatusta. Mitä aikaisemmin nuoret oppivat osallistumaan ja vaikuttamaan, sitä todennäköisemmin he osallistuvat myös myöhemmin.

Opintoja tulisi uudistaa siten, että nuoret saisivat yhtä hyvät valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon koulutustaustasta riippumatta. Tällä hetkellä erot poliittisessa aktiivisuudessa ja kiinnostuksessa esimerkiksi korkeakoulutettujen ja ammattikoulutuksen saaneiden välillä ovat räikeitä.

Postitamme raportin maksutta, kunhan laitat viestiä osoitteeseen info@sorsafoundation.fi.

Lue PDF

Lue raportti Issuun kautta


Kommentit

Kalevi Sorsa -säätiö