Merja Jutila Roon: Maahanmuuttajat äänestäjinä Suomen kuntavaaleissa


Kalevi Sorsa -säätiö | 30.11.2016

Suomessa asuu yhä enemmän ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia, joilla on myös äänioikeus Suomen kuntavaaleissa. Osallistuminen edellisiin vuoden 2012 kunnallisvaaleihin jäi ulkomaan kansalaisilta kuitenkin vaisuksi, sillä heistä vain 19,6 prosenttia käytti äänioikeuttaan.

Suurin syy maahanmuuttajien äänestymättömyydelle on tietämättömyys äänioikeudesta. Näin arvioi Kalevi Sorsa -säätiön projektitutkija, valtiotieteen tohtori Merja Jutila Roon tutkimusartikkelissaan ”Maahanmuuttajat äänestäjinä Suomen kuntavaaleissa”, joka on julkaistu ajatuspajan Impulsseja-sarjassa.

Näkemys nojaa kyselytutkimukseen, jonka Sorsa-säätiö on teettänyt TNS Gallupilla. Sen mukaan 39 prosenttia toistaiseksi äänestämättömistä maahanmuuttajista ei ollut tietoisia äänioikeudestaan kunnallisvaaleissa.

Jutila Roon peräänkuuluttaa toimia maahanmuuttajien äänestysinnon nostamiseksi, jotta kaikki Suomessa asuvat voisivat vaikuttaa omiin elinoloihinsa. Ilmoitus äänioikeudesta voitaisiin antaa muillakin kuin kotimaisilla kielillä. Myös puolueiden pitäisi kertoa aktiivisemmin poliittisista eroista suomalaisten puolueiden välillä, painottaa Jutila Roon.

Lue julkaisu PDF-muodossa
Lue Issuussa

 


Tutustu Kalevi Sorsa –säätiön kuntavaalijulkaisuihin

Markku Valtasen tutkimus Onnistuuko sote? osoitti, kuinka vähäistä kansalaisten luottamus hallituksen uudistukseen on ja kuinka myös lukuisat perussuomalaisten kannattajat epäilevät hanketta. (11.10.2016)

Valtanen tarkasteli lisäksi sitä, kuinka kuntavaaleissa eri puolilla maata väännetään eri palveluista ja pohti miksi eri teemat painottuvat eri puolilla maata. (25.10.2016) Valtasen analyysi maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevasta aineistosta osoitti, että vastoin julkisuudessa esitettyjä mielipiteitä suomalaiset ovat valmiita ottamaan turvapaikan saaneita kotikuntaansa nykyistä enemmän. (8.11.2016)

Samuli Sinisalo tarkasteli säätiön sote-uudistuksesta keräämää kyselytutkimusaineistoa ja näytti toteen, kuinka selkeä enemmistö suomalaisista preferoi julkista sektoria sote- ja koulutuspalveluiden tuottajana. (22.12.2016)

Mikko Majander arvosteli näkemyksiä Helsingin kuntavaaleista pormestarivaaleina kirjoituksessaan Pormestarivaali edellyttäisi kunnallista blokkipolitiikkaa. (3.4.2016)


Kommentit

Kalevi Sorsa -säätiö