Markku Valtanen: Onnistuuko sote?


Kalevi Sorsa -säätiö | 11.10.2016

Sote-uudistuksella ei ole Juha Sipilän hallituksen ajamassa muodossa kansalaisten tukea. Tämä käy ilmi aineistosta, jonka TNS Gallup Oy keräsi touko‐kesäkuussa Kalevi Sorsa -säätiön toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin 1 000 suomalaista ajankohtana, jolloin hallituksen esityksen yksityiskohdat eivät olleet tiedossa, mutta sote-linjaukset oli julkaistu.

Uudistus koettelee ihmisten käsityksiä oikeudenmukaisuudesta, ja se nähdään uhkana demokratialle sekä heikennyksenä alan työntekijöille. Sen sijaan henkilökohtaista vapautta valita palveluntarjoaja arvostetaan laajalti.
Sote voidaan pelastaa vain suunnanmuutoksella ja uudella valmistelulla, Säätiön projektitutkija Markku Valtanen arvioi tutkimusraportissaan, joka julkaistaan tänään ajatuspajan Impulsseja-sarjassa. ”Esitys on joko sellainen, jota kansalaiset eivät halua, tai sitten hallitus on epäonnistunut sen perustelemisessa.”

Palvelunkäyttäjien tasavertaisuuden paranemiseen luottaa vain joka neljäs, kun 43 prosenttia vastanneista uskoo tilanteen heikkenevän. Vain viidesosa odottaa uudistuksen kohentavan demokratiaa, siinä missä 40 prosenttia katsoo vaikuttamismahdollisuuksien heikkenevän. Huomattavasti useampi uskoo sote-alan työntekijöiden aseman heikkenevän (37 %) eikä paranevan (15 %). Sen sijaan selvä enemmistö (60 %) arvelee hyötyvänsä valinnanvapauden lisääntymisestä vähintään jonkin verran.

Erot eri puolueiden kannattajien välillä ovat suuria. Vain kokoomuksen äänestäjissä on enemmän niitä, jotka uskovat palveluiden paranevan eikä heikkenevän. Perussuomalaisten luottamus uudistukseen on paikoin oppositiopuolueitakin kehnompaa.

Lue PDF
Lue Issuun kautta

Lisätietoja: Markku Valtanen, puh. 050 547 4316, markku.valtanen@sorsafoundation.fi
Mikko Majander, toiminnanjohtaja, Kalevi Sorsa -säätiö, puh. 040 530 5489

 


Tutustu Kalevi Sorsa –säätiön kuntavaalijulkaisuihin

Valtanen tarkasteli lisäksi sitä, kuinka kuntavaaleissa eri puolilla maata väännetään eri palveluista ja pohti miksi eri teemat painottuvat eri puolilla maata. (25.10.2016) Valtasen analyysi maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevasta aineistosta osoitti, että vastoin julkisuudessa esitettyjä mielipiteitä suomalaiset ovat valmiita ottamaan turvapaikan saaneita kotikuntaansa nykyistä enemmän. (8.11.2016)

Merja Jutila Roon osoitti tutkimuksessaan Maahanmuuttajat äänestäjinä Suomen kuntavaaleissa kuinka monet maahanmuuttajat eivät äänestä pelkästään siksi, etteivät tiedä olevansa kuntavaaleissa äänioikeutettuja. (30.11.2016)

Samuli Sinisalo tarkasteli säätiön sote-uudistuksesta keräämää kyselytutkimusaineistoa ja näytti toteen, kuinka selkeä enemmistö suomalaisista preferoi julkista sektoria sote- ja koulutuspalveluiden tuottajana. (22.12.2016)

Mats Wingborg kirjoitti ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiölle yhteenvedon Ruotsin terveydenhuollon uudistuksista ja niiden vaikutuksista viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta. (27.3.2017)

Mikko Majander arvosteli näkemyksiä Helsingin kuntavaaleista pormestarivaaleina kirjoituksessaan Pormestarivaali edellyttäisi kunnallista blokkipolitiikkaa. (3.4.2016)


Kommentit

Kalevi Sorsa -säätiö