Teknologinen kehitys ja yhteiskunnallinen muutos

Teknologinen kehitys sisältäen muun muassa digitalisaation, automatisaation ja robotisaation asettaa monitahoisia haasteita tavoiteltaessa tasavertaista yhteiskuntaa tai padottaessa eriarvoisuuden kasvua. Teknologinen kehitys ja yhteiskunnallinen muutos -hankkeessa syvennytään tähän yhteiskunnalliseen murrokseen, jossa esimerkiksi työmarkkinoilla näkyy polarisoitumista korkeapalkkaisiin huippuosaajiin ja matalapalkkaiseen palvelusektoriin.

Samaan aikaan teknologinen kehitys avaa uusia mahdollisuuksia ja suorastaan vaatii uudenlaista, ennakkoluuloista vapaata ajattelua hyvän yhteiskuntapolitiikan mahdollisuuksista. Minkälaisia institutionaalisia ratkaisuja tulevaisuus edellyttää, kun esimerkiksi paikalliset, kansalliset, eurooppalaiset ja globaalit kerrostumat kietoutuvat entistä tiiviimmin toisiinsa? Projekti on tiiviissä vuorovaikutuksessa tietotalous, innovaatiot ja aineettomat oikeudet -hankkeen kanssa lähestyen talouden ja tulevaisuuden kysymyksiä kuitenkin enemmän ”alhaalta”, kansalaisten arjen ja toimeentulon näkökulmasta.

ValtanenMarkku Valtanen

Projektitutkija

markku.valtanen (a) sorsafoundation.fi

Kalevi Sorsa -säätiö