Tietotalous, innovaatiot ja aineettomat oikeudet

Kansantalouksien pitkän aikavälin tuottavuuden ja työllisyyden kasvun katsotaan pääsääntöisesti perustuvan tietoon, osaamiseen, teknologiaan ja innovaatioihin. Säätiön Tietotalous, innovaatiot ja aineettomat oikeudet -projekti (2015–2017) pureutuu tiedon tuotantoon, välittymiseen ja hallitsemiseen liittyviin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Lähtökohtana on ajatus siitä, että tiedontuotanto tapahtuu nykyisin yksilöistä, yrityksistä ja julkisista instituutioista koostuvissa verkostoissa ja järjestelmissä.

Projekti jatkaa Valtionyhtiöistä yrittäjähenkiseen valtioon -raportin aloittamaa keskustelua valtion ja julkisten instituutioiden roolista innovaatiotaloudessa. Raportin keskeinen viesti oli se, että valtioiden ”yrittäjähenkinen” rooli teknologisten ja muiden innovaatioiden taustalla on ollut merkittävämpi kuin yleisesti ymmärretään. Uudessa projektissa tarkoitus on käydä keskustelua innovaatiopolitiikan julkisista missioista, jotka ohjaavat taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Valtiot voivat suuresti vaikuttaa siihen, minkä ongelmien ratkaisuun julkisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan resursseja ohjataan.

Toiseksi tarkoitus on pohtia rahoitusta ja innovaatiotoimintaa. Lyhytjännitteisesti toimivalla yritys- ja rahoitussektorilla ei ole aina ollut riittävästi kärsivällisyyttä panostaa resursseja sitovaan ja riskialttiiseen innovaatiotoimintaan, jonka tulokset näkyvät vasta 10 tai 20 vuoden päästä. Viime vuosien keskustelussa julkiset kehitys- ja investointipankit ovat nousseet keskeiseen rooliin innovaatiotoiminnan alalla. Julkiset investointipankit kuten Saksan KfW, Brasilian BNDES ja Euroopan investointipankki ovat olleet keskeisessä roolissa uusien hankkeiden rahoittamisessa.

Myös aineettomien oikeuksien ja patenttisuojan laajuus ja instituutiot ovat myös keskeisiä tietotalouden kysymyksiä. Jo taloustieteilijä Kenneth Arrow`n 1960-luvulla muotoileman argumentin mukaan yksittäisen yrityksen ei kannata panostaa tuotekehitykseen, jos sen kautta syntyvä tieto on nopeasti myös muiden yritysten käytettävissä. Viimeaikainen tutkimus on puolestaan korostanut, että koska tiedontuotanto tapahtuu nykyään verkostoissa, liian tiukka patenttisuoja saattaa hidastaa ja estää innovaatiotoimintaa luomalla pysyviä monopoleja ja estämällä kilpailua. Aineettomiin oikeuksiin ja patentteihin liittyy myös eettisiä ongelmia, kuten eri tapaukset lääketeollisuudessa ovat osoittaneet.

Yhteystiedot, antti.alaja@sorsafoundation.fi, 040 1952 041

Lisätietoja

antti_alajaAntti Alaja

Projektitutkija

Puh. 040 195 2041

antti.alaja (at) sorsafoundation.fi

Kalevi Sorsa -säätiö