Finansmarknaden och Finland 2009-2010

· Hildur Boldt

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Finanskrisen som började i Förenta staterna har på en kort tid brett ut sig till en global recession. Bankernas finansieringssvårigheter har spritt sig till realekonomin. Marknadsekonomin är i svåraste situation sedan 1930-talets stora depression.

Finansieringskrisens gång har ändrat det ekonomiska tänkandets huvudströmning. Den fria marknadsekonomin har funnit sin gräns och den offentliga makten förväntas ingripa starkt för att avvärja depressionen. Diskussionen går livlig även om behovet av bättre transparens på marknaderna och reglering för att undvika nya kriser.

Syftet med Kalevi Sorsa -fondens projekt om finanskrisens effekter och lösningar var att producera idéer till den finska debatten om utvecklingen av ett globalt finanssystem samt skapa ett forum för dialog mellan ekonomer, politiska och arbetsmarknadsledare samt medborgare. Projektet hade sin utgångspunkt i alternativt, progressivt, ekonomiskpolitiskt tänkande.

Tilläggsinformation av
projektets koordinator Antti Alaja
+358 (0)040 1952 041

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter