God service-projektet 2008-2010

· Hildur Boldt

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Kalevi Sorsa -fonden har våren 2008 påbörjat ett treårigt projekt kring produktionen av välfärdstjänster. Projektets syfte är att kartlägga hur välfärdstjänster produceras idag samt hurdan utvecklingen ser ut samt hitta alternativa och nya sätt att producera dem, med utgångspunkt i socialdemokratiska värderingar. Projektet strävar till att samla och analyserna befintlig information och erfarenhet av produktionen av välfärdstjänster i Finland och internationellt samt göra förslag på förbättringar.
I projektets första skede är målsättningen att klarlägga principerna för produktionen av välfärdsservice samt analysera i vilken mån målsättningarna för produktionen välfärdstjänster förverkligas. Ur jämlikhets- och rättviseperspektiv är finansieringen och fördelningen av kostnaderna central.
I projektets andra skede ligger fokus på att formulera konkreta förslag. År 2009 utvecklas rekommendationer för att organisera och finansiera hälsovårdsservicen bättre, med målet att främja god hälsa och minska skillnaderna i hälsa.
Projektets resultat framförs för offentlig diskussion och som underlag för politiskt beslutsfattande genom rapporter och öppna diskussionstillfällen.
Ytterligare information:
Elisa Lipponen
+358 40 1547 986

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter