Hae kesäkouluun eriarvoisuudesta!

Haku Kalevi Sorsa -säätiön, Demarinuorten ja Sosialidemokraattisten opiskelijoiden kesäkouluun eriarvoisuudesta on auki 15.5.2020 saakka. Kesäkoulu järjestetään 14.–16.8.2020 Kauniaisissa ja se on osallistujille täysin ilmainen.

Kesäkoulussa käsitellään muun muassa ihmisen ominaisuuksiin kuten vammaisuuteen, seksuaalisuuteen ja ihonväriin liittyvää eriarvoisuutta, verkkovihaa eriarvoistavana tekijänä, tulo- ja varallisuuseroja, koulutusjärjestelmän eriytymistä ja huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta. Kesäkoulussa syvennytään myös keinoihin eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Kesäkoulun pääluennon pitää tohtori Abigail McKnight London School of Economicsista. Hän on Centre for Analysis of Social Exclusion -tutkimusyksikön varajohtaja. Kesäkoulussa hän luennoi köyhyyden ja eriarvoisuuden välisestä suhteesta. Miten köyhyys ja eriarvoisuus liittyvät toisiinsa? Millaista empiiristä todistusaineistoa on siitä, että köyhyyden vähentäminen edellyttää myös eriarvoisuuden vähentämistä? Mitkä mekanismit sääntelevät köyhyyden ja eriarvoisuuden välistä suhdetta? Millaisia politiikkavaihtoehtoja on olemassa eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseksi?

Kesäkoulun muut puhujat ovat suomalaisia tutkijoita, poliitikkoja ja järjestöjen edustajia. Mukana keskustelemassa ja luennoimassa ovat muun muassa:

 • Apulaisprofessori Venla Bernelius Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutista. Bernelius on tutkimuksessaan keskittynyt segregaatioon, tarkastellen erityisesti koulutusjärjestelmään sisältyviä eriytymistä aiheuttavia mekanismeja.

 • Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér, joka luennoi verotuksen ja eriarvoisuuden välisestä kytköksestä.
 • Yliopistotutkija Tuuli Hirvilammi Tampereen yliopistosta. Hirvilammi luennoi ekohyvinvointivaltion mahdollisuudesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä sen edellytyksenä.
 • Tutkijatohtori Julian Honkasalo Helsingin yliopistosta. Honkasalo on tutkimuksissaan perehtynyt verkkovihaan eriarvoistavana tekijänä.
 • Sosiaalityön professori Johanna Kallio Turun yliopistosta. Kallio on perehtynyt sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen ja sosiaaliseen liikkuvuuteen. Kesäkoulussa hän luennoi huono-osaisuuden ylisukupolvisuudesta.
 • Koulutussuunnittelija Marita Karvinen Setasta. Karvinen luennoi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista.
 • Työelämäprofessori Olli Kangas Turun yliopistosta. Olli Kankaalla on pitkä ja kansainvälinen ura sosiologian ja sosiaalipolitiikan parissa. Suomessa hän on tullut suurelle yleisölle tutuksi perustulokokeilun johtajana.
 • Akatemiatutkija Hanna Kuusela. Kuusela puhuu kesäkoulussa yhdessä Anu Kantolan kanssa kirjoittamastaan Huipputuloiset-kirjasta, joka tarkastelee haastatteluin suomalaisten huipputuloisten näkemyksiä vauraudesta ja yhteiskunnasta.
 • Asiantuntija ja aktivisti Michaela Moua esitelmöi rasismista, rodullistamisesta ja rakenteiden merkityksestä niiden kitkemisessä.

 • Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne osallistuu korkean tason paneelikeskusteluun siitä, mitä julkinen valta voi tehdä eriarvoisuuden vähentämiseksi.
 • Matti Tuomala, taloustieteen emeritusprofessori. Tuomala on perehtynyt kattavasti tulo- ja varallisuuseroihin, ottaen erityisesti huomioon kaikkein rikkaimpien osuuden kasvun väestössä.
 • Kynnys ry:n puheenjohtaja Antti Tuononen puhuu vammaisten oikeuksista.

Puhujalista saattaa täydentyä.

Kesäkouluun kuuluu kaksi tapaamista: viikonloppu 14.–16.8.2020 Työväen Akatemialla Kauniaisissa (os. Vanha Turuntie 14) sekä ennakkotapaaminen perjantaina 5.6.2020 klo 15–20 Helsingissä. Osallistujilta edellytetään osallistumista molempiin tapaamisiin sekä perehtymistä ennakkomateriaaleihin (ks. alla).

Kesäkoulu on osallistujille maksuton. Osallistujille tarjotaan matkakorvaukset Suomessa (halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan), majoitus sekä ruokailut.

Osallistujat kesäkouluun valitaan hakemusten perusteella. Kurssille haetaan täyttämällä hakulomake viimeistään 15.5.2020 klo 23.59. Kurssi on tarkoitettu kaikille eriarvoisuudesta kiinnostuneille riippumatta poliittisesta suuntautumisesta.

Ennakkomateriaalit

Antti Kauppinen (2020): Mistä puhumme, kun puhumme eriarvoisuudesta? Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö.
Göran Therborn (2014): Eriarvoisuus tappaa. Tampere: Vastapaino.

 • Mikäli sinulla ei ole pääsyä Therbornin kirjaan, voit katsoa Therbornin luennon kirjansa pohjalta tästä.

Koronavirukseen liittyvä huomautus

Seuraamme maan johdon ja viranomaisten tiedotusta tiiviisti ja toimimme ohjeiden, suositusten ja rajoitusten mukaisesti. Tämänhetkisten rajoitusten valossa näyttää siltä, että kesäkoulu pystytään järjestämään elokuussa mutta se on tehtävä varotoimia noudattaen. Tämän vuoksi rajoitamme osallistujamäärää alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna, jolloin voimme huomioida koronan yöpymisjärjestelyissä ja turvaväleissä. Ennakkotapaaminen järjestetään todennäköisesti etätapaamisena, ja myös muutokset elokuun koulutusviikonloppuun ovat mahdollisia. Päivitetty 12.5.2020.

Lisätiedot

Käytännön järjestelyt: Sara Salonen, sara.salonen(at)demarinuoret.fi, p. 040 483 9976
Ohjelma: Maija Mattila, maija.mattila(at)sorsafoundation.fi, p. 050 575 1338

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter