Hållbar utveckling i Östersjöområdet

Samarbetet mellan Finland och Sverige, och hela det nordiska samarbetet, förankras allt mer i det europeiska ramverket, men likaså allt mer i Östersjöområdets politiska och ekonomiska miljö.

Vilka är utmaningarna och möjligheterna i Östersjöområdet ur miljö-, energi-, ekonomisk och säkerhetspolitisk synvinkel? Finns det en gemensam syn och politisk vilja för ett aktivt samarbete i Finland och Sverige för att utveckla regionen? Kan en gemensam strategi utformas?

Göran Persson: Klimatförändringen i Östersjöområdets miljö- och energipolitik

Nina Tynkkynen: Energia ja Itämeri – haasteet ja mahdollisuudet

Urpo Kivikari: Itämerenalue Suomen taloudellisena toimintaympäristönä

Eero Heinäluoma: Ilmastonmuutoksen haasteet talous- ja turvallisuuspolitiikalle

Björn von Sydow: Ett säkert Östersjöområde

Claes-Mikael Jonsson: Arbetskraftensrörlighet i Östersjöområdet

Arrangörer: Arbetarrörelsens tankesmedja och Kalevi Sorsa -fonden

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter