Hälsovård – rättighet eller konsumtionsvara?

Tillräcklig hälsovård är en grundlagsenlig rättighet. Men hälsovårdsservice behandlas ofta som en produkt man köper på en marknad. I seminariet diskuteras förändringen som skett i hälsovårdens natur, dess betydelse för individen samt i praktiken ur jämställdhets- och demokratiperspektiv.

Social- och hälsovårdsministeriets fd. överdirektör Kimmo Leppo, docent Eeva Ollila samt Sveriges Folkhälsoinstituts fd. generalsekreterare Gunnar Ågren inledde.

Kimmo Leppo: Healt and social services – why not purchase directly from the free market?

Eeva Ollila: Kansalainen vai kuluttaja?

Gunnar Ågren: Marknadslogik och hälsopolitik i praktiken

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter