Heikki Hiilamo: 15 reseptiä tuloerojen kaventamiseksi

Taloustieteellisen tuloerotutkimuksen uranuurtaja Anthony B. Atkinson (1941–2017) esitti kirjassaan Inequality. What can be done? (2015) kattavan keinovalikoiman, jolla voitaisiin pureutua yhteen aikamme keskeisistä ongelmista, eriarvoistumiseen.

Ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiölle kirjoittamassaan raportissa 15 reseptiä tuloerojen kaventamiseksi sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo käy läpi Atkinsonin suositukset ja arvioi, että ne tarjoavat käyttökelpoisia virikkeitä myös suomalaiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Juha Sipilän hallituksen asettaman eriarvoisuustyöryhmän ei kannata sivuuttaa Atkinsonin ehdotuksia.

Atkinsonin mukaan 1980-luvulta lähtien alkaneen eriarvoistumisen jatkuminen ei ole globalisaation ja teknologisen kehityksen sanelema väistämättömyys, vaan siihen voidaan vaikuttaa politiikalla, esimerkiksi markkinatuloerojen jakautumisen sekä uudelleenjaon lisäämisen osalta.

Suomessa tuloerot eivät viime vuosina ole kasvaneet 1990-luvun lopun tapaan, mutta eriarvoisuus on vakiintunut aiempaa korkeammalle tasolle. Hiilamon mielestä huolestuttavinta ei ole miljonäärien määrä vaan se, että köyhimmät ovat jääneet muista jälkeen muun muassa pitkäaikaistyöttömyyden ja sosiaaliturvaleikkausten vuoksi.

Hiilamo arvioi, että Atkinsonin keinovalikoimasta vähittäiskaupan kilpailun lisääminen, johtajien palkkakatto, talletusten minimituoton takaaminen sekä perusturvan nostaminen ja laajentaminen nauttivat Suomessa laajaa poliittista kannatusta. Perintöveron kiristäminen ja pääomaverotuksen muuttaminen progressiiviseksi taas olisivat tehokkaita tapoja tuloerojen tasaamiseen, jos kansalaiset saataisiin niiden taakse.

Postitamme sinulle painetun raportin, jos laitat viestiä osoitteeseen info@sorsafoundation.fi.

Lue PDF
Lue Issuussa

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter