Hyvät palvelut

· Hildur Boldt

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

 Kalevi Sorsa -säätiön keväällä 2008 alkanut kolmivuotinen Hyvät palvelut -projekti on loppusuoralla. Projektin puitteissa on tarkasteltu, miten hyvinvointipalveluja tälle hetkellä tuotetaan sekä mitkä ovat ennustettavissa olevat kehityssuunnat. Keskeisintä on kuitenkin ollut vaihtoehtoisten, uusien, sosialidemokraattiset arvolähtökohdat huomioivien mallien kehittely.Projektissa on pyritty korostamaan kansalaisnäkökulmaa, poikkitieteellisyyttä ja kansainvälisyyttä.

Työpapereiden ja avointen yleisötilaisuuksien lisäksi projektin keskeiset tuotokset ovat Kimmo Lepon kirjoittama ”Kansan terveys on tahdon asia. Terveyspolitiikka ja -palvelut 2010-luvulle” sekä Pasi Aholan , Pentti Arajärven ja Aulikki Kananojan toimittama ”Yhteiset vai ostetut? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina”. Leppo pureutuu terveydenhuollon vahvuuksiin ja ongelmakohtiin. Hän visioi tapoja, joiden avulla yleisesti hyväksyttyjen tavoitteiden ja periaatteiden retoriikka ja käytännön politiikka kohtaisivat. Laajan asiatuntijajoukon yhteistyönä kirjoitettu Yhteiset vai ostetut? puolestaan ottaa voimakkaasti kantaa universalismin puolesta yksityistämisen ja kilpailuttamisen hegemoniaa vastaan. Teos analysoi sosiaalipalveluiden päämääriä, käytäntöä ja tarpeita sekä esittää joukon konkreettisia toimenpidesuosituksia.

Joonas Rahkolan laatima loppuraportti ”Tehoja vai kuluja markkinoilta?” julkistettiin toukokuussa 2011.

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter