Hyvinvointivaltiota vahvistava verouudistusehdotus

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä esittävät toteutettavaksi verotuksen uudistusohjelman, joka olisi taloudellisesti mahdollisimman tehokas ja sosiaalisesti oikeudenmukainen.

Kirjoittaja Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö

Hyvinvointivaltiota vahvistava verouudistusehdotus

Kalevi Sorsa -säätiön asiantuntijaselvityksessä Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä esittävät toteutettavaksi verotuksen uudistusohjelman, joka olisi taloudellisesti mahdollisimman tehokas ja sosiaalisesti oikeudenmukainen. Selvityksessä esitetään konkreettisia laskelmia esitettyjen verouudistusten vaikutuksista julkisen sektorin verotuloihin ja väestöryhmien väliseen tulonjakoon. Kokonaisuudessaan toteutettuna uudistusehdotus lisäisi julkisen sektorin verotuloja merkittävästi, vahvistaisi verotuksen kokonaisprogressiota ja yksinkertaistaisi verotusta.