20.3.2012 Ihmisoikeudet kehityspolitiikan keskiöön: Miten Nicaragua putosi kartalta?

Suomi on saanut uuden Kehityspoliittisen toimenpideohjelman, joka ulkoasiainministeriön mukaan ”vastaa muuttuvan toimenpideympäristön ja tulevaisuuden tarpeisiin sekä auttaa maita irti apuriippuvuudesta”. Lähtökohtana on ”ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen”.

Suurimman huomion uusista linjauksista on saanut päätös vetäytyä Nicaraguasta, joka on ollut Suomen kehitysyhteistyön keskeisiä kohteita yli 30 vuotta. Näin siitä huolimatta, että äärimmäinen köyhyys listataan maailmanlaajuisesti suurimmaksi yksittäiseksi ihmisoikeuskysymykseksi – ja Nicaragua on Latinalaisen Amerikan toiseksi köyhin maa Haitin jälkeen. Tukea on tarkoitus jatkaa kansalaisjärjestöjen kautta.

Ovatko päätökset oikeita, ja miten ne sopivat Suomen kehitysyhteistyön kokonaiskuvaan? Miten Nicaraguassa saavutetut tulokset kestävät vertailun muihin kehityspolitiikan kohteisiin, ja antavatko kohdatut vaikeudet riittävät perustelut sieltä vetäytymiseen? Onko avun keskittäminen Afrikkaan hyvä syy poistua Latinalaisen Amerikan köyhimmiltä alueilta?

Solidaarisuuden ja Kalevi Sorsa -säätiön järjestämässä seminaarissa aiheeseen johdattavat erikoistutkija Folke Sundman ja apulaisosastopäällikkö Pekka Puustinen (ulkoasiainministeriö). Kommenttipuheenvuorot: professori Jussi Pakkasvirta (Helsingin yliopisto), varapuheenjohtaja Nina Suomalainen (Kehityspoliittinen toimikunta) sekä toiminnanjohtaja Miia Nuikka (Solidaarisuus). Puhetta johtaa Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter