Lapsiystävälliseen yhteiskuntaan. Nyt.

Tuomas Kurttila argumentoi vahvan perhepolitiikkan puolesta. Oleellista perhepolitiikassa on tunnistaa syrjäytymisriskissä olevat ja tarjota erityistä tukea näissä elämäntilanteissa, lisätä tukea lapsen varhaiseen kehitysvaiheeseen ja tukea vanhempien kasvatusvastuuta. Samalla tarvitaan perhekäsitteen laajentamista eli perheiden monimuotoisuuden tunnustamista – käytännöissä ja lainsäädännössä.

Perhepolitiikan ytimeen Kurttila nostaisi työelämän kehittämisen. Kyse on yhtäältä lapsiperheiden köyhyyteen puuttumisesta ja toisaalta kasvatusvastuun tukemisesta, kun työelämän paineet vievät aikaa perheeltä. Työelämään tarvitaan lapsiystävällisiä ratkaisuja ja joustoja. Myös työmarkkinaratkaisuissa pitäisi tehdä lapsivaikutusten arviointi.

Suomen on laitettava piste 1990-luvun laman käynnistämälle pahoinvointikierteelle. Perheiden ja lasten pahoinvointiin – ja yhteiskunnallisten kustannusten kasvuun – voidaan puuttua palaamalla hyvinvointipolitiikkaan eli tukemaan perheiden arkea ja jaksamista. Kyse on palveluista, joita joko on tai ei ole.

Lapsiystävälliseen yhteiskuntaan. Nyt. (pdf)

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter