Innovatiivista inhimillisyyttä

· Antti Kaihovaara

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Monet São Paulossa toimivan CNA-kielikoulun oppilaista haluaisivat parantaa englannin kielen taitoaan keskustelemalla natiivipuhujien kanssa, mutta eivät ole koskaan päässeet käymään ulkomailla. Koulu on pyrkinyt ratkaisemaan ongelman innovatiivisella tavalla: oppilaat juttelevat verkon välityksellä chicagolaisen seniorikodin asukkaiden kanssa.

Idea on erittäin yksinkertainen, mutta toimiva. Seniorikodin asukkaat saavat keskustelukumppanin lisäksi hyödyllistä tekemistä arkeensa sekä tunteen siitä, että heidän panostaan yhteiskunnalle tarvitaan yhä. Kielikoulun oppilaille videokuvan välityksellä tapahtuva keskustelu tarjoaa mahdollisuuden parantaa kielitaitoaan ja tutustua ihmisiin, joiden kanssa he tuskin olisivat koskaan muuten tekemisissä.

Internetissä leviävän hyvän mielen videon saopaulolaisesta innovaatiosta on nähnyt jo yli miljoona ihmistä. Idea on levinnyt nopeasti eteenpäin maailmalla. Tällä viikolla ensimmäiset ulkomailta Suomeen muuttaneet suomen kielen opiskelijat ovat menossa palvelutaloihin jututtamaan vanhuksia ja opettelemaan kieltä. Vierailun järjestää Social Beat – Inhimillisyyden iskujoukko -nimellä toimiva joukko vapaaehtoisia, joita yhdistää halu tehdä pieniä hyviä asioita yhteisössämme.

***

”Kielikylvyt vanhainkohdissa” ovat erinomainen esimerkki sosiaalisesta innovaatiosta, jonka avulla voidaan parantaa ihmisten arkea tavalla, jonka toteuttaminen lakisääteisellä palvelulla olisi hankalaa. Vanhuksille voidaan taata asunto, ruoka ja lääkkeet, mutta ihmisarvoinen elämä vaatii paljon muutakin. Tässä yksityisellä sektorilla ja kansalaisyhteiskunnalla voi olla palvelujen tuottajana tärkeä rooli.

Sosiaalisilla innovaatioilla voidaan tehdä myös rahaa. Jokaisen maan kannattaa erikoistua niihin sektoreihin, joissa sillä on suhteellinen etu. Vaikka hyvinvointivaltion tilasta olisi mitä mieltä tahansa, on paatuneimmankin kriitikon vaikea kiistää, etteikö Suomella olisi osaamista nimenomaan hyvinvoinnin luomisessa. Tätä osaamista olisi hyödynnettävä vahvemmin myös palveluviennissä.

***

Digitalouden mahdollisuuksista hyötyminen ei edellytä välttämättä uuden teknologian kehittämistä.  São Paulon tapauksessa kaikki kanssakäymiseen vaadittavat innovaatiot oli keksitty jo aikoja sitten. Ne piti vain osata yhdistää uudeksi liikeideaksi.

Vastaavia kokeiluja toivoisi näkevän enenevissä määrin myös Suomessa. Vuoden 2014 Digibarometrin mukaan Suomella on maailman parhaat mahdollisuudet hyötyä laajenevasta ja syvenevästä digitalisoitumisesta. Toistaiseksi tilaisuuteen ei ole osattu kuitenkaan tarttua potentiaalin edellyttämällä tavalla. Tarvitsemme enemmän rohkeutta tuoda uusia ideoita käytäntöön. Oli tavoitteena sitten taloudellinen hyöty tai maailman parantaminen.

Kolumni on julkaistu Demokraatissa 21.5.2014

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter