Johtajuusareena ja johtamisen uudet tuulet

· Samuli Sinisalo

 

Kalevi Sorsa -säätiö oli mukana järjestämässä Nokian, Ohjelmistoyrittäjät ry:n, viestintätoimisto CoCommsin ja ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n kanssa Johtajuusareenaa keväällä ja kesällä 2016. Tavoitteena oli kerätä keskustelijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta keskustelemaan ja visioimaan hyvää yhteiskunnallista johtajuutta tähän päivään ja tulevaisuuteen.

Johtajuusareenan nettisivuille koottiin keskustelemaan, bloggaamaan ja vloggaamaan kansallisia huippunimiä yhteiskunnan eri aloilta. Mukana olivat mm. tutkijatohtori Frank Martela, Vincit Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, Ateneumin museonjohtaja Susanna Pettersson, Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen sekä tietenkin Kalevi Sorsa -säätiön Mikko Majander. Hanke huipentui 13.7. järjestettyyn keskustelutilaisuuteen SuomiAreenassa, jota tähdittivät mm. sellaiset johtamisen huippuammattilaiset kuten Matti Alahuhta, Ann Selin ja Risto Siilasmaa.

Mitä nämä johtamisen asiantuntijat ja kansalliset huippujohtajat sitten sanoivat? Puheenvuoroissa ja kirjoituksissa toistuivat pitkälti samansuuntaiset ja toisiaan tukevat näkemykset tulevaisuuden johtajuudesta. Alle on ryhmitelty näitä näkemyksiä ja johtamisen ominaisuuksia teemojen mukaan. Lista sisältää paljon uusia ajatuksia, jotka poikkeavat paljon siitä vanhasta totuudesta mihin yhteiskunnallisessa johtamisessa on totuttu: yksi käskee ja muut seuraavat.

 

Hyvän johtajan ominaisuudet:

Vuorovaikutus, avoimuus, viestintä ja kommunikaatio (eli kuuntelu, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen) oikean tilanneanalyysin tekeminen ja ratkaisujen hakeminen, rohkeus, kunnioitus, visiointi ja esimerkillä johtaminen.

 

Hyvän johtamisen vaatimukset organisaation sisällä:

Yhteisen strategian laatiminen, kommunikaatio, johdettavien sitouttaminen, yhteisten arvojen tunnistaminen, yhteistyö, innostaminen, omistajuuden tunteen luominen ja jakaminen sekä johdettavien voimaannuttaminen ja itsenäistäminen, mikä ei kuitenkaan tarkoita johdettavien heitteillejättöä.

 

Organisaatiosta:

Tulevaisuuden johdettava organisaatio on keveä ja hierarkia on minimissään.

 

Toimintaympäristöstä:

Johtamisessa ei pyritä enää monopolisoimaan (tai oligopolisoimaan) valtaa, vaan hyväksytään johtajuuteen kohdistuva kilpailutilanne normaalina toimintaympäristönä.

 

Näihin asioihin on kaikkien hyvä perehtyä, sillä hyvän yhteiskunnallisen johtamisen merkitys korostuu demokraattisessa yhteiskunnassa ja demokraattisissa organisaatioissa. Mikäli johtajien valinta on johdettavien vallassa (ja vastuulla), on myös johdettavien hyvä ymmärtää hyvän johtamisen periaatteita ja käytäntöjä. Johtajuusasiantuntijuutta lisäämällä demokraattiset yhteiskunnat ja organisaatiot osaavat valita itselleen osaavia ja sopivia johtajia. Jotta vuorovaikutus johtajan ja johdettavien välillä toimisi, on valmiutta ja osaamista löydyttävä molemmilta osapuolilta. Siksi suosittelen Johtajuusareenan asiantuntijoiden puheenvuoroihin ja näkemyksiin tutustumista kaikille.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter