Antti Alaja: Yrittäjäyliopisto. Kriittinen katsaus

Kirjoittaja Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö

Yliopistojen suuntaan on luotu 1990-luvulta asti yhä enemmän odotuksia siitä, että niiden pitäisi hyödyttää entistä lyhyemmällä aikajänteellä ja suoraviivaisemmin talouskehitystä. Tähän genreen kuuluu myös keskustelu yrittäjäyliopistosta, jota YTM Antti Alaja ruotii ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiön julkaisussa ”Yrittäjäyliopisto – kriittinen katsaus”.

”Alkujaan yrittäjäyliopistossa oli kyse akateemisesta keskustelusta, mutta sittemmin EU ja OECD ovat luoneet yliopistoille itsearviointityökalun, joka kannustaa korkeakouluja täyttämään yrittäjäyliopiston kriteerit. Yrittäjäyliopistoideaalissa yliopistojen uudistamisen fokus on tutkijoiden ja opiskelijoiden yrittäjyyden, spinoff-yritysten tai patentoinnin kaltaisissa aktiviteeteissa”, kertoo Alaja.

Yliopistojen muutosta ei ole Suomessa juuri kuvattu yrittäjyyteen liittyvä terminologian kautta, vaikka EU:n ja OECD:n aihetta koskeva työ on alkanut herättää kiinnostusta. Suomessakin yliopistoilta odotetaan entistä nopeammin kaupallisia tuotoksia, mistä viestivät lisääntyneet vaatimukset tutkimuksen kaupallistamisen tehostamisesta Sipilän hallituksen kaudella.

Alajan mukaan yrittäjäyliopiston politiikkaidea ja liika keskittyminen kaupallistamiseen uhkaavat viedä tiedepoliittista keskustelua sivuraiteelle. Tärkeintä yliopistojen toiminnassa on paitsi tieteen ja sivistyksen, mutta myös talouden kannalta tutkimus ja opetus sekä niiden pitkäjänteinen kehittäminen. Toiseksi kaikkien yliopistojen ja tieteenalojen erityispiirteet eivät millään mahdu yrittäjäyliopiston asettamaan muottiin.

”Yrittäjäyliopisto tarjoaa liian kapea-alaisen lähtökohdan tiede- ja innovaatiopolitiikkaan, mutta kysymys teknologiansiirrosta ja tiedon yhteiskehittämisestä on luonnollisesti tärkeä”, painottaa Alaja. Tutkimusyhteistyön heikentyminen finanssikriisin jälkeen herättää kysymyksen siitä, onko pitkäjänteinen tutkimusyhteistyö ja yhteiskehittäminen heikentymässä pysyvämmin Suomessa.

Kirjoittaja ja lisätiedot:

Antti Alaja, Kalevi Sorsa -säätiön tutkimuspäällikkö (opintovapaalla), YTM

Lue julkaisu Issuu-muodossa.

Painettu raportti: Ari-Matti Näätänen, p. 0445055974, ari-matti.naatanen@sorsafoundation.fi