Matleena Moisio & Oras Tynkkynen: Mitä jokaisen päättäjän tulisi tietää EU:n ilmastopolitiikasta?

ILMASTONMUUTOS NÄYTTÄÄ muuttuvan vakavammaksi ja kiireellisemmäksi uhaksi aina sitä mukaa kuin sitä koskeva luonnontieteellinen tutkimustieto täydentyy. Ilmastonmuutos on kompleksinen ja viheliäinen ongelma, jota tulee ratkaista yhteiskunnan kaikilla sektoreilla ja kaikilla politiikan tasoilla. Ilmastoasiantuntijat Matleena Moisio ja Oras Tynkkynen ovat kirjoittaneet Kalevi Sorsa -säätiölle katsauksen EU:n ilmastopolitiikasta. Tässä ytimekkäässä oppaassa käydään läpi EU:n ilmastopolitiikan historiaa, nykytilaa ja kehityskohteita, sekä sitä miten ne koskettavat Suomea.

Perinteisesti EU on ollut maailman suurista talouksista edelläkävijä ilmastopolitiikan saralla, ja EU on sitoutunut reiluun siirtymään, jolla liikutaan oikeudenmukaisesti kohti vähähiilistä taloutta. Ilmastopolitiikka on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuden kärkiteemoista, joten on korkea aika perehtyä unionin tason ilmastopolitiikkaan.

JULKAISU ON OSA Kalevi Sorsa -säätiön Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle -hanketta (2019–2023). Hanke tarkastelee ekologisen kriisin syitä ja yhteiskunnallisia seurauksia, sekä pyrkii löytämään oikeudenmukaisia ratkaisuja yhteiskuntien saattamiseksi kestävälle uralle.

Julkaisu on luettavissa Issuussa ja PDF:nä.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter